Historie obce

Od obecní samosprávy k samostatnému státu

Vytvořením nových obcí většinou z několika vesnic, jejichž obyvatelé si od roku 1850 volili svou samosprávu, se změnil i společenský život venkova. Obecní samospráva v čele se starostou řešila vnitřní problémy obce. K místní obci Čtveřín bylo připojeno Doubí, dále Husa a Sychrov.

K roku 1900 měla celá obec (Čtveřín, Doubí, Husa, Sychrov) 815 obyvatel, kteří žili ve 145 domech. Přímo ve Čtveříně se nacházela 2 kupectví (Amalie Pečová, Anna Prylová). Hostinec měli Jan Kopal, Jan Viták a Josef Koťátko. Byl zde i brašnář (Josef Drbohlav), dva truhláři (František Městecký a Václav Havel), řezník Josef Koťátko, krejčí Jan Polák, obuvníci František Odcházel a František Pekárek. Byly zde evidovány i dvě porodní báby – Marie Hájková a Františka Laurynová.

Také v Doubí se nacházely živnosti potřebné pro život obce. Kupectví zde měli Josef Randák a Anna Doškářová. Její muž Václav Doškář provozoval pohostinství. Dále zde byli dva obuvníci Josef Šťastný a Václav Ježke a také krejčí Josef Bobek.

Drobné podnikání se na vesnici rychle ujalo a rozšiřovalo se i o nové obory.

V roce 1891 byl ve Čtveříně založen sbor dobrovolných hasičů, v roce 1908 vznikl i v Doubí.

Do poklidného života obce jako blesk zasáhla zpráva o atentátu na následníka rakouského trůnu. Na počátku války bylo na frontu odvedeno 19 lidí, během čtyř let se jejich počet zvýšil na 85 ze Čtveřína a 32 z Doubí.

Také většina členů obecního zastupitelstva byla povolána k armádě, a tak tento orgán místní samosprávy v letech války téměř nefungoval.

První zprávy o pádu rakouského mocnářství pronikly do Čtveřína o posvícení 27. října 1918. Druhého dne pak propuklo veliké nadšení mezi zdejšími obyvateli, kteří se v průvodu vydali do Turnova, aby zde oslavili vyhlášení samostatného Československa. Na památku těchto dnů pak byla u čtveřínské školy vysazena 21. dubna 1919 "Lípa svobody". V Doubí proběhla tato slavnost 1. května téhož roku.

Znak obce

Znak obce

Kontakt

Obec Čtveřín
Čtveřín 95
463 45 Pěnčín
telefon:
485 146 118
e-mail:
obec@ctverin-doubi.cz
Datová schránka:
32ybu5x
IČO: 00672092
Číslo účtu:
126 346 7379 / 0800

Náhodný obrázek
x - 58
x
zobrazení: 318
známka: 0
Návštěvnost

Čtveřín - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl