Úřední deska

01. Hlavní strana ÚD - SLEDUJTE I OSTATNÍ SEKCE DLE NADPISU 02. Vyhlášky obce 03. Formuláře
04. Územní plán obce Čtveřín 05. Rozpočet 06. Výroční zprávy a závěrečný účet obce
07. Informace k vydávání dokladů, k evidenci obyvatel 08. ARCHIV úřední desky 09. Mikroregion JIZERA
10. Konání zasedání obecního zastupitelstva 11. Obecní zpravodaj Čtveřín-Doubí 12. KULTURÁČEK - pronájem prostor
13. Informace dle zákona 106/1999 Sb.    

  Věc Velikost Vyvěšeno Platnost Pozn.
Klikněte pro více informací...  Download... Územní rozhodnutí - Oplocení D10
Územní rozhodnutí + koordinační situace
kB 19.02.2018 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Generální finanční ředitelství
Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí
kB 15.01.2018 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o době a místě konání voleb
Volby prezidenta republiky - II. kolo
kB 15.01.2018 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Informace pro voliče - o době a místě konání voleb
Volby prezidenta republiky
kB 27.12.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Svolání 1. schůze komise
Volby prezidenta republiky
kB 19.12.2017
Klikněte pro více informací...  Download... Informace o sídle a počtu volebních okrsků
Volby prezidenta republiky
kB 28.11.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Seznámení s podklady rozhodnutí
D 10 oplocení
kB 27.11.2017 na ÚD min do 13.12.2017
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o zahájení stavebního řízení
Novostavba rodinného domu - Čtveřín
kB 22.11.2017 na ÚD min do 8.12.2017
Klikněte pro více informací...  Download... Ministerstvo zemědělství
Veřejná vyhláška - těžba dřeva
kB 08.11.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
kB 04.10.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ
Oplocení D10
kB 26.09.2017 31.10.2017 x
Klikněte pro více informací...  Download... Svolání 1. schůze komise
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
kB 22.09.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o výběrovém řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
kB 20.09.2017 18.10.2017 x
Klikněte pro více informací...  Download... Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ - upozornění
kB 19.09.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
kB 18.09.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Informace o sídle a počtu volebních okrsků
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
kB 23.08.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Odstávka 3.8.2017
kB 26.07.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Odstávka 31.7.2017
kB 26.07.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Novostavba rodinného domu - Čtveřín
kB 15.05.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dne 16.6.2017 od 7,00 do 17,00
kB 10.05.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Dne 8.6.2017 od 7,00 do 17,00
kB 10.05.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Státní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
kB 03.05.2017 18.7.2017 x
Klikněte pro více informací...  Download... Vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro
vodné a stočné za rok 2016
kB 27.04.2017 x na ÚD do 28.5.2017
Klikněte pro více informací...  Download... Veřejná vyhláška - Daň z nemovitostí na rok 2017
Veřejná vyhláška + informace - Finanční úřad
kB 27.04.2017 x na ÚD min. do 29.5.2017
Klikněte pro více informací...  Download... Nařízení Státní veterinární správy - Ptačí chřipka
Ukončení mimořádných veterinárních opatření
kB 06.03.2017 23.3.2017
Klikněte pro více informací...  Download... Nařízení Státní veterinární správy - Ptačí chřipka
Úprava ochranného pásma a pásma dozoru
kB 27.02.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Státní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
kB 31.01.2017 18.4.2017 x
Klikněte pro více informací...  Download... Nařízení Státní veterinární správy - Ptačí chřipka
Ptačí chřipka INFORMACE
kB 30.01.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem
Finanční úřad
kB 12.01.2017 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Návrh zprávy na uplatňování
ÚZEMNÍHO PLÁNU ČTVEŘÍN
kB 16.11.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení projednávání
Návrhu zprávy o uplatňování Územního plánu Čtveřín
kB 16.11.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Seznam nepronajatých/nepropachtovaných pozemků ve vlastnictví ČR
s právem hospodař. Státní pozemkový úřad
kB 01.11.2016 17.1.2017 x
Klikněte pro více informací...  Download... Opatření obecné povahy
Přechodná úprava provozu na části silnice III/2797
kB 14.10.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Záměr práva provést stavbu - umístění součásti distribuční soustavy - kabel NN
záměr
53 kB 03.10.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Nedostatečně identifikovaní vlastnící
Stav k 1.8.2016
kB 22.09.2016 2026 x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do SENÁTU 7.10.2016-8.10.2016
kB 15.09.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o době a místě konání voleb
Volby do Libereckého kraje 7.10.2016-8.10.2016
kB 15.09.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Záměr prodeje
Záměr prodeje pozemku 727 v kú. Čtveřín
kB 12.09.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... ČEZ DISTIRUBCE
Upozornění - odstranění a okleštění stromoví
kB 05.09.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - úterý 6.9.2016
Celá obec Husa, část Sychrov, Radimovice, Čtveřín
kB 29.08.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Volby do Senátu PČR 7.10.2016-8.10.2016
Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okr
kB 23.08.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Státní pozemkový úřad
Nabídka pozemků k pronájmu
kB 08.08.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... ŽÁDOST O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČTVEŘÍN
FORMULÁŘ - ve formátu pdf
kB 30.06.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... ŽÁDOST O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČTVEŘÍN
FORMULÁŘ - ve formátu doc
kB 30.06.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severových
kB 26.05.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Topografické šetření k aktualizaci ZABAGED 2016
Informace Zeměměřičského úřadu
kB 03.05.2016 30.6.2016 x
Klikněte pro více informací...  Download... Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2015
kB 02.05.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Veřejná vyhláška - daň nemovitých věcí na rok 2016
Veřejná vyhláška + informace - Finanční úřad
kB 27.04.2016 30.5.2016 x
Klikněte pro více informací...  Download... Sběr nebezpečný složek komunálního odpadu
Informační leták
kB 18.04.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Záměr prodeje pozemků
Pozemek 294/1 a 519/11 v kú. Čtveřín
kB 29.03.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Výzva vk vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům
Kůrovec
kB 29.03.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Rozhodnutí - stavební povolení
Stavební úpravy chaty č. ev. 26 Čtveřín
kB 27.01.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
Národní plán povodí Labe, Odry, Dunaje
kB 14.01.2016 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Oznámení podle § 6 č, 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí
silnice I/35 Turnov - Úlibice
kB 28.12.2015 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Opatření obecné povahy
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích
kB 07.10.2015 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Veřejná vyhláška
Místní úprava provozu na pozemní komunikaci
kB 04.09.2015 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2014
kB 30.04.2015 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi (Čtveřín x Turnov)
Agenda přestupků
kB 02.02.2015 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Nedostatečně identifikovaní vlastnící
v Katastru nemovitostí (k 30.9.2014)
kB 20.10.2014 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Upozornění
kB 25.09.2014 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Vyúčtování vodného a stočného za rok 2013
kB 29.04.2014 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Sběr nebezpečný složek komunálního odpadu
Informace ke sběru
kB 12.06.2013 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Seznam odpadů, který mohou naši občané zdarma odložit ve sběrném dvoře na Vesecku
Seznam odpadů (platnost od 1.6.2013)
kB 29.05.2013 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Veřejnoprávní smlouva
Veřejnoprávní smlouva
kB 03.01.2011 31.12.2014 x
Klikněte pro více informací...  Download... Seznam odpadů - Sběrný dvůr Vesecko
Seznam odpadů - Sběrný dvůr
kB 01.04.2010 x x
Klikněte pro více informací...  Download... Rozbor vody ve Čtveříně dne 8.6.2009 a 2.7.2009
Rozbor pitné vody - výpis z databáze výsledků
kB 30.11.2009 x x

Znak obce
Kontakt

Obecní úřad Čtveřín
Čtveřín 95
463 45 Pěnčín
telefon:
485 146 118
a 482 757 094
e-mail:
ctverin@raz-dva.cz
Datová schránka:
32ybu5x
IČO: 00672092
Číslo účtu:
126 346 7379 / 0800

Náhodný obrázek
x - 11
x
zobrazení: 251
známka: 0
Návštěvnost

Čtveřín - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl