AKTUÁLNÍ INFORMACE

11.10.2018:

 SLAVNOST KE 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

KDY: Sobota 13. října 2018, od 14 hodin

KDE: Kulturáček ve Čtveříně

PROGRAMsázení lípy před obecním úřadem, poté na sále posezení s hudbou (hraje Duo Big Band z Turnova)

OBČERSTVENÍkáva, čaj, nealko, pivo, víno

VÝSTAVKA: malá výstavka kopií dobových artefaktů

DOBOVÉ OBLEČENÍ VÍTÁNO: podmínkou však není

Všichni občané jsou srdečně vítáni.

V případě pěkného počasí se bude akce konat na zahradě za obecním úřadem.

11.10.2018: Svátek jablka 2018

Ve dnech 25.10.2018 - 28.10.2018 se koná v Pěnčíně v Kulturním domě SVÁTEK JABLKA. Bližší informace ZDE 

06.10.2018:

Výsledky voleb do zastupitelstva obce

Zvolení zastupitelé

1.) Jindřich Škréta                  175 hlasů

2.) Tomáš Oplt                      149 hlasů

3.) Ondřej Franz                    145 hlasů

4.) Ilona Šerpánová                 145 hlasů

5.) Miloslav Dokulil                  133 hlasů

6.) Eliška Richterová                131 hlasů

7.) František Vokoun                118 hlasů

 

Nezvolení

Olga Hrdinová                 94 hlasů

Miloš Mastník                 96 hlasů

Lucie Adamová                93 hlasů

 

Počet voličů zapsaných do seznamu voličů                 420

Počet vydaných obálek                                     224

Počet odevzadných obálek                                 224

Počet platných hlasů                                      1279

Volební účast                                             53,33 %

Výsledky též na: volby.cz/pls/kv2018/kv1111

20.09.2018: Volby do zastupitelstva obce

Volby do zastupitelstva Obce Čtveřín se uskuteční: v pátek 5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

Místem voleb do zastupitelstva Obce Čtveřín ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Čtveřín, Čtveřín 95 pro voliče bydlící v Obci Čtveřín – část Čtveřín, část Doubí.

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávnění volit na území České republiky.

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

20.09.2018: Dovolená v obchodě s potravinami v Doubí

Od soboty 22.9.2018 do soboty 29.9.2018 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen obchod s potravinami v Doubí. 

Opět otevřeno bude v pondělí 1.10.2018

19.09.2018: Očkování psů

Pro malý zájem o očkování psů proti vzteklině přímo v obci k nám letos veterinární technik očkovat psy nepřijede. Majitel psa si musí zajistit očkování v ordinaci veterináře.

18.09.2018: Schůze obecního zastupitelstva

V úterý 25.9.2018 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

05.09.2018: Seznámení s projektem kanalizace

V pátek 7. září 2018 od 17 hodin proběhne v Kulturáčku ve Čtveříně seznámení s projektem kanalizace v obci.

Přítomen bude projektant akce a starosta obce.

Jste srdečně zváni.

20.08.2018: Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Libereckého kraje oznámil pro oblast Liberecka od 20. srpna 2018 14 hodin začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Je zakázáno rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě, pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích, provozovat jízdy parních lokomotiv a provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně). Podrobnější informace o opatření jsou dostupné na úřední desce.

Pro území celého okresu Liberec se dne 24. srpna od 14 hodin ruší platnost opatření se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

16.08.2018: Dovolená v obchodě s potravinami v Doubí

Od soboty 18.8.2018 do úterý 21.8.2018 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen obchod s potravinami v Doubí. Opět otevřeno bude ve středu 22.8.2018

14.08.2018: Dovolená na Obecním úřadě

Od pondělí 20.8.2018 do pátku 24.8.2018  bude z důvodu čerpání dovolené obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení.

06.08.2018: Zvýšené nebezpečí vzniku požáru

Hejtman Libereckého kraje oznámil pro oblast Liberecka od 6. srpna 2018 začátek doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru. Je zakázáno rozdělávat ohně a odhazovat hořící nebo doutnající předměty ve volné přírodě, pálit klest a zbytky po těžbě na lesních pozemcích, provozovat jízdy parních lokomotiv a provozovat pyrotechnické práce, ohňostroje a podobné činnosti (např. létající přání, lampiony, pochodně). Podrobnější informace o opatřeních jsou dostupné na úřední desce nebo na webu Libereckého kraje.

Pro území celého okresu Liberec se dne 10. srpna od 14 hodin ruší platnost opatření se zvýšeným rizikem vzniku požáru. 

01.08.2018: Plánovaná odstávka dodávky elektřiny č. 110060598892

ÚTERÝ 21.8.2018   7:00 - 18:00

Čtveřín

116 ,  parc.č. 233/13 ,  parc.č. 233/14 ,  parc.č. 296/7 ,  parc.č. 297/1 , 

Doubí

1 ,  10 ,  100 ,  11 ,  15 ,  16 ,  18 ,  19 ,  2 ,  23 ,  25 ,  27 ,  28 ,  29 ,  3 ,  33 ,  34 ,  35 ,  36 ,  37 ,  38 ,  39 ,  4 ,  40 ,  41 ,  42 ,  43 ,  50 ,  59 ,  60 ,  61 ,  62 ,  63 ,  64 ,  65 ,  67 ,  69 ,  75 ,  8 ,  81 ,  82 ,  83 ,  84 ,  85 ,  86 ,  87 ,  89 ,  90 ,  92 ,  93 ,  94 ,  95 ,  97 ,  98 ,  99 ,  E4 ,  E8 ,  parc.č. 233/12 ,  parc.č. 323/33 ,  parc.č. P468/12

informace ze stránek www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

30.07.2018: Plánovaná odstávka dodávky elektřiny č. 110060599310

PONDĚLÍ 6.8.2018   11:00 - 16:00

Čtveřín 

 1,  10,  100,  101,  102,  105,  108,  11,  12,  13,  14,  15,  17,  18,  19,  2,  20,  21,  22,  23,  24,  25,  27,  28,  29,  3,  30,  31,  33,  34,  35,  36,  38,  40, 41, 42,  43,  44,  45/U,  46,  5,  51,  52,  53,  55,  56,  58,  59,  60,  61,  62,  63,  64,  66,  7,  70,  73,  74,  78,  79,  8,  81,  82,  83,  85,  88,  9,  90,  93,  94,  96,  98,  99,  parc.č. 174/6, parc.č. 45/1,  parc.č. 46

informace ze stránek www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

09.07.2018: Informace ČEZ Distribuce

Na žádost firmy ČEZ Distribuce informujeme o stále častějších případech, kdy se někteří jedinci vydávají za zaměstnance ČEZ Distribuce a lstivým způsobem oblehávají jejich klienty s cílem získat vlastní prospěch. 

V příloze si můžete přečíst informační letáček, který je i k dispozici na obecním úřadě INFORMAČNÍ LETÁČEK

27.06.2018: Dovolená v obchodě s potravinami v Doubí

Od pondělí 2.7.2018 do soboty 14.7.2018 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen obchod s potravinami v Doubí. Opět otevřeno bude v pondělí 16.7.2018.

26.06.2018: Dovolená na Obecním úřadě

Od pondělí 2.7.2018 do středy 4.7.2018 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena pokladna, ohlašovna trvalých pobytů a zároveň nebude možné ověřit podpis či listinu, ani provést výpis z Czechpointu. Děkujeme za pochopení.

08.06.2018: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu -BEZ ELEKTRA

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v neděli 24.6.2018 v Doubí u Jednoty od 10,15 do 10,25 a ve Čtveříně u autobusové zastávky od 11,05 do 11,15.

Od letošního roku se při ambulantním svozu nevybírá ELEKTRO ODPAD!

 

     Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která bude přistavena podle časového rozpisu na předem označeném stanovišti .

Odpady budou přebírány kvalifikovanými pracovníky společností Severočeské komunální služby.

 

Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:

  §  Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů

  §  Oleje a tuky

  §  Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)

  §  Barvy, lepidla a pryskyřice

  §  Rozpouštědla

  §  Kyseliny

  §  Zásady (hydroxid)

  §  Nepoužitá léčiva (léky)

  §  Pesticidy (hnojiva)

  §  Akumulátory, baterie, články a zářivky

POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti.

 

Nebude přijímáno následující:

  §  Elektro

  §  Stavební odpad, vč. eternitu, azbestu, asfaltu, omítek, lepidel, směsí apod.

  §  Nebezpečné odpady vznikající při podnikatelské činnosti

08.06.2018: Úplná uzavírka komunikace

V souvislosti s opravou přejezdu na komunikaci III/2797 v obci Čtveřín Doubí proběhne od úterý 12.6.2018 od 7 hodin do středy 16.6.2018 do 6 hodin úplná uzavírka komunikace. Se situací dopravního značení se lze seznámit na Městském úřadě v Turnově, odboru dopravním, Skálova 72, v úředních hodinách.

28.05.2018: Dětský den 2018

Obecní úřad ve Čtveříně Vás srdečně zve na DĚTSKÝ DEN v neděli 3. června 2018 od 14 hodin na zahradě za obecním úřadem ve Čtveříně

Program:

       soutěže, hry, hudba

       od 14,30 do 16,30 promítání v mobilním planetáriu  

       v 15 hodin přistane vrtulník, možnost prohlídky do 17 hodin

       ukázka modelu dronu, ukázka historického auta              

11.05.2018: Plánovaná odstávka dodávky el. energie

Plánovaná odstávka dodávky elektřiny č. 110060590777

ČTVRTEK 31.05.2018 (07:00 - 19:00)

Čtveřín - parc.č. 668/77  parc.č. 668/83  parc.č. 671/74

informace ze stránek www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

 

07.05.2018: Plánovaná odstávka elektřiny

Plánovaná odstávka dodávky elektřiny č. 110060591105 

ČTVRTEK 24.05.2018 (07:00 - 19:00)

Čtveřín - parc.č. 671/74

Doubí - 101

informace ze stránek www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

07.05.2018: Plánovaná odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce, a.s. si dovoluje informovat o zrušení plánovaného přerušení dodávky.

O náhradním termínu bude ČEZ Distribuce, a.s. informovat v dostatečném předstihu.

Plánovaná odstávka dodávky elektřiny č. 110060591764 ZRUŠENA !!!

ČTVRTEK 17.05.2018 (07:00 - 19:00) 

Čtveřín - Čtveřín,  116 , parc.č. 233/13 , parc.č. 296/7 , parc.č. 297/1

DoubíU34 46 58 64 77 78 parc.č. 233/17 parc.č. 241/19
parc.č. 296/15parc.č. 323/30

1 , 10 , 100 , 11 , 15 , 16 , 18 , 19 , 2 , 23 , 25 , 27 , 28 , 29 , 3 , 33 , 34 , 35 , 36 , 37 , 

38 , 39 , 4 , 40 , 41 , 42 , 43 , 50 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 65 , 67 , 69 , 75 , 8 , 

81 , 82 , 83 , 84 , 85 , 86 , 87 , 89 , 90 , 92 , 93 , 94 , 95 , 97 , 98 , 99 , E4 , 

E8 , parc.č. 233/12 , parc.č. 323/33 , parc.č. P468/12

06.05.2018: Dovolená na OÚ

Z důvodu čerpání řádné dovolené bude v pondělí 7. května 2018 obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení

04.05.2018: Zasedání obecního zastupitelstva

V pondělí 14.5.2018 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

29.04.2018:

V pondělí 30. dubna 2018 pořádají hasiči Čtveřín - Doubí na zahradě za obecním úřadem 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

začátek v 17 hodin.

 Občerstvení bude připraveno.

Jste srdečně zváni.

16.04.2018: Vývoz popelnic

Vývoz popelnic v roce 2018 probíhá jako dosud - vždy ve STŘEDU.

Popelnice se žlutou nálepkou se vyváží po celý rok v SUDÝ týden.

Popelnice s červenou nálepkou jsou vyváženy také v SUDÝ týden, navíc v období od listopadu do konce dubna i v LICHÝ týden.

10.04.2018: ÚČETNÍ OBCE SYCHROV

Starostka Obce Sychrov vyhlašuje dle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků v platném znění, výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  ÚČETNÍ OBCE SYCHROV.

Bližší informace ZDE

14.03.2018: Polsko

Zájezd do POLSKA – Kudowa Zdrój v sobotu 14. dubna 2018
* možnost nákupů na tržnici * * individuální prohlídka lázeňského města * 
ODJEZD v 6,00 z Doubí (od Jednoty) v 6,05 ze Čtveřína (od zvonice) 
Cena zájezdu 120 Kč / osoba. Nutné zaplatit PŘEDEM v pokladně Obecního úřadu. 

08.03.2018: Zasedání obecního zastupitelstva

V pondělí 19. března 2018 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

08.03.2018: PROGRAM ROZVOJE OBCE ČTVEŘÍN

Zastupitelstvem Libereckého kraje č. 337/17/ZK ze 29.8.2017 byla  schválena obci Čtveřín účelová dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem PROGRAM ROZVOJE OBCE ČTVEŘÍN ve výši Kč 37.000,-

Obyvatelům Čtveřína a Doubí byly během října 2017 distribuovány dotazníky veřejného mínění. Vyplněné dotazníky zpracovala Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje  - na jejich základě byl vypracován strategický dokument  - "Plán rozvoje obce Čtveřín".

Plán obsahuje analýzu současného stavu obce Čtveřín, základní informace o obci, historii obce, demografickou strukturu obyvatel, ekonomiku a trh práce, popis dopravy a dopravní dostupnosti, analýzu bydlení, veřejných prostranství a občanské vybavenosti, popis technické infrastruktury, cestovního ruchu, životního prostředí, marketingové šetření, swot analýzu, strategické cíle, opatření a rozvojové aktivity.

 

 

05.03.2018: Velikonoční dílna

Obecní úřad ve Čtveříně zve všechny velké i malé na  VELIKONOČNÍ DÍLNU, která se bude konat  v sobotu 10. března 2018 od 13,30 hodin  v Kulturáčku ve Čtveříně.

Ukážeme si a vyzkoušíme  malování na vajíčka,  malování perníčků, pletení pomlázek a košíků a vyrobíme si velikonoční ozdoby z papíru.

Malé občerstvení zajištěno. Jste srdečně zváni.

02.03.2018: Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek oznamuje prodej slepiček - ve Čtveříně ve čtvrtek 8.3.2018 a v Doubí v sobotu 17.3.2018.

14.02.2018: KARNEVAL

V sobotu 24. února 2018 se od 15,30 do 17 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně KARNEVAL pro děti. Jste srdečně zváni.

 

14.02.2018: Průvod masek

V sobotu 17.2.2018 projde Čtveřínem průvod masek. Sraz masek ve Čtveříně v uličce ve 13 hodin, odtud se půjde směrem ke Kulturáčku, kde se konají vepřové hody.

12.02.2018: Vepřové hody

 

02.02.2018: Poplatek za odpady

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady je pro rok 2018 stanoven ve výši Kč 500,- / osobu. Splatnost poplatku je do konce března 2018.

Poplatek je možné uhradit v úřední hodiny, tj. v pondělí 08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00.

 

V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol na telefonním čísle 485 146 118.
Tento variabilní symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech.
Bezhotovostní platbu lze poukázat na účet Obce Čtveřín
126 346 73 79 / 0800.
Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu, případně avízo platby, nezbytné.

 

01.02.2018: Poplatek za psy

Místní poplatek ze psů zůstává pro rok 2018 ve stejné výši, tj. za prvního psa Kč 60,-, za druhého a každého psa téhož majitele Kč 120,-, pro uživatele důchodu Kč 30,-.

Splatnost poplatku je do 31. března. Vybírání poplatku je stanoveno Obecně závaznou vyhláškou 1/2010 .

 

27.01.2018: Volby prezidenta

Výsledky II. kola volby prezidenta v OBCI ČTVEŘÍN

Jiří Drahoš........................151 hlasů................52,8%

Miloš Zeman.....................135 hlasů................47,2 %

volební účast 70,86 %

15.01.2018: Volby prezidenta rebupliky - II. kolo

INFORMACE PRO VOLIČE 

1. Volba prezidenta republiky II. KOLO se uskuteční: v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Čtveřín, Čtveřín 95 - pro voliče bydlící : v obci Čtveřín – část Čtveřín, část Doubí

3. Hlasovací lístky obdrží voliči ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem).

13.01.2018: Výsledky voleb prezidenta
Pořadové číslo jméno kandidáta Platné hlasy
celkem v %
7 Miloš Zeman 85 32,08
9 Jiří Drahoš 78 29,43
2 Michal Horáček 39 14,72
8 Marek Hilšer 23 8,68
3 Pavel Fischer 18 6,79
1 Mirek Topolánek 16 6,04
4 Jiří Hynek 3 1,13
5 Petr Hannig 2 0,75
6 Vratislav Kulhánek 1 0,38
Počet platných hlasů 265 100,00
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 409
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 265
Volební účast 64,79%

11.01.2018: Volby prezidenta rebupliky

INFORMACE PRO VOLIČE

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční: v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13. ledna 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání volby ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost v budově Obecního úřadu Čtveřín, Čtveřín 95 - pro voliče bydlící : v obci Čtveřín – část Čtveřín, část Doubí

3. Hlasovací lístky byly voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem)

27.12.2017: Dovolená na obecním úřadě
Z důvodu čerpání řádné dovolené od 27.12.2017 do 2.1.2018 bude uzavřena pokladna, ohlašovna trvalých pobytů a nebude dostupné ověřování listin a podpisů.
Pokladna bude poprvé v roce 2018 otevřena ve středu 3. ledna 2018.

24.12.2017:

Zastupitelstvo Obce Čtveřín přeje všem občanům příjemné a klidné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.

 

12.12.2017: Schůze zastupitelstva Obce Čtveřín

Ve čtvrtek 21.12.2017 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

15.11.2017: Vánoční dílna 2017
V neděli 10. prosince 2017 se od 14 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně vánoční dílna. Děti si společně s rodiči vyrobí např. ozdoby na stromeček, vánoční přání a ozdobí si voňavé perníky. Připraveno bude i malé občerstvení. Jsou srdečně zváni děti, rodiče i prarodiče. Na závěr dílny přijde Mikuláš s doprovodem, rozsvítíme stromek a společně si zazpíváme koledy.

.

14.11.2017: Schůze zastupitelstva Obce Čtveřín

V pondělí 27.listopadu 2017 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

08.11.2017: Oprava přejezdu v Doubí u zastávky
Z důvodu bezodkladné opravy havarijního stavu železničního svršku v místě přejezdu P3098, který kříží silnici III/2797 v katastru obce Čtveřín - přejezd poblíž vlakové zastávky Doubí - bude uzavřen levý jízdní pruh komunikace ve směru Čtveřín - Sychrov v místě železničního přejezdu, a to v ÚTERÝ 14.11.2017 od 8 do 15 hodin.

01.11.2017: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 5. listopadu 2017 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u potravin  10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

21.10.2017: Výsledky voleb do Parlamentu ČR 20.10.2017 - 21.10.2017

 

Strana Platné hlasy
Pořadové číslo číslo strany název celkem v %
1 21 ANO 2011 87 33,72
2 7 Starostové a nezávislí 34 13,18
2 15 Česká pirátská strana 34 13,18
2 29 Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura 34 13,18
3 1 Občanská demokratická strana 22 8,53
4 4 Česká str.sociálně demokratická 11 4,26
4 8 Komunistická str.Čech a Moravy 11 4,26
5 20 TOP 09 7 2,71
6 10 Rozumní – stop migraci a diktátu EU – peníze občanům 3 1,16
6 12 Strana svobodných občanů 3 1,16
7 3 Cesta odpovědné společnosti 2 0,78
7 9 Strana zelených 2 0,78
7 24 Křesť.a demokrat.unie – Českosl.strana lidová 2 0,78
7 26 REALISTÉ 2 0,78
8 14 Občanská demokratická aliance 1 0,39
8 19 Referendum o Evropské unii 1 0,39
8 27 SPORTOVCI 1 0,39
8 30 Strana Práv Občanů 1 0,39
Počet platných hlasů 258 100,00

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 401
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 261
Volební účast 65,09%

25.09.2017: Lampionový průvod

Ve středu 27. září 2017 zve Obecní úřad všechny malé i velké na Lampionový průvod. Sraz s lampiony v 19,00 hod ve Čtveříně u zvonice a v Doubí u kapličky. Odtud půjdou průvody ke Kulturáčku, kde se setkají. U Kulturáčku bude venku připraveno krátké promítání pro děti a malé občerstvení. Doporučujeme s sebou deku.

20.09.2017: POLSKO
Zájezd do POLSKA – Kudowa Zdrój v sobotu 4. listopadu 2017
* možnost nákupů na tržnici * * individuální prohlídka lázeňského města *
ODJEZD v 6,00 z Doubí (Jednota) v 6,05 ze Čtveřína (zvonice)
Cena zájezdu 120 Kč / osoba. Nutné zaplatit PŘEDEM v pokladně Obecního úřadu.
Předpokládaný čas pro nákup, příp. prohlídku města je 3 hodiny.

04.09.2017: Očkování psů proti vzteklině

Ve středu 20. září 2017 v 15,00 ve Čtveříně u zvonice a v 15,15 v Doubí u kapličky  

bude provedeno povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.

Chovatel

-  je povinnen vzít s sebou očkovací průkaz psa

-  dostavit se ve stanovenou dobu se psem opatřeným vodítkem a náhubkem

Základní poplatek za očkování je 90 Kč za jednoho psa.

28.08.2017: Doubské posvícení

 

21.08.2017: Schůze zastupitelstva Obce Čtveřín

V úterý 29. srpna 2017 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

26.07.2017: Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve čtvrtek 3.8.2017
Přerušení dodávky elektřiny dne 3.8.2017 od 7:00 hod do 11:00 hod v lokalitě : Čtveřín - část obce: Doubí - na těchto odběrných místech:

část obce : Doubí č.p.:/č.orient. bez ulic : /55, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 47, 48, 52, 53, 54, 57, 65, 103, 105, 107, 108, 111, 121

VÍCE NA ÚŘEDNÍ DESCE

26.07.2017: Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v pondělí 31.7.2017
Přerušení dodávky elektřiny dne 31.7.2017 od 11:30 hod do 14:30 hod v lokalitě : Čtveřín - část obce: Čtveřín, Doubí na těchto odběrných místech:

část obce : Čtveřín č.p.:/č.orient. bez ulic 116

část obce : Doubí č.p.:/č.orient. bez ulic : 34, 1, 2, 3, 4, 8, 16, 23, 25, 28, 29, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 75, 77, 78, 86, 89, 93, 94, 95

VÍCE NA ÚŘEDNÍ DESCE

28.06.2017: Dovolená na Obecní úřadě
Upozorňujeme občany, že od 1.8.2017 do 11.8.2017 bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena pokladna, ohlašovna trvalých pobytů a zároveň nebude možné ověřit podpis či listinu ani provést výpis z Czechpointu. Děkujeme za pochopení.

26.05.2017: Schůze obecního zastupitelstva

V pondělí 5. června 2017 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

19.05.2017: Dětský den 2017

V neděli 4. června 2017 se od 15 hodin koná na zahradě za Obecním úřadem ve Čtveříně DĚTSKÝ DEN. Čekají na vás soutěže, zábava a atrakce tradiční i netradiční. Všichni jsou srdečně zváni.

19.05.2017: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 11. června 2017 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u potravin  10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

10.05.2017: Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v pátek 16.6.2017
Přerušení dodávky elektřiny dne 16.06.2017 od 07:00 hod do 17:00 hod v lokalitě : Čtveřín - část obce: Čtveřín, Doubí na těchto odběrných místech:

část obce : Čtveřín č.p.:/č.orient. bez ulic : 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 90, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105

část obce : Doubí č.p.:/č.orient. bez ulic : /55, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 47, 48, 52, 53, 54, 57, 65, 103, 105, 107, 108, 111, 121.

VÍCE NA ÚŘEDNÍ DESCE

10.05.2017: Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve čtvrtek 8.6.2017
Přerušení dodávky elektřiny dne : 08.06.2017 od 07:00 hod do 17:00 hod v lokalitě : Čtveřín - část obce: Čtveřín

na těchto odběrných místech: č.p.:/č.orient. bez ulic : 5, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 43, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 74, 81, 85, 88, 94.

VÍCE NA ÚŘEDNÍ DESCE

26.04.2017: Čarodějnice 2017

V neděli 30. dubna 2017 pořádají hasiči Čtveřín - Doubí na zahradě za obecním úřadem 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

Občerstvení bude připraveno.

Jste srdečně zváni !

19.04.2017: Dovolená v obchodě s potravinami
Od čtvrtka 20.4.2017 do pondělí 24.4.2017 bude obchod s potravinami Jednota v Doubí uzavřen z důvodu čerpání řádné dovolené.

18.04.2017: Úterní cvičení v Kulturáčku
Pravidelné úterní cvičení v Kulturáčku se od dubna ruší, pokračovat budeme zase od října.

05.04.2017: Oznámení o postřiku v sadech
Tímto oznamuji použití přípravku Reldan 22 v ovocných sadech v lokalitě Doubí, Vlastibořice, Svijany, Lažany, Střížovice.
Přípravek budeme aplikovat od čtvrtka 6.4.2017 do pátku 7.4.2017 za příznivého počasí a jen v době, kdy nebudou v sadech přítomny včely. Těm se snažíme dlouhodobě nijak neubližovat a proto ošetřujeme sady někdy i v noci. aby včely nebyly přítomné v porostu a zejména používáme přípravky včelám méně škodlivé a nebo neškodné.
Luděk Ježek za firmu: Luděk Ježek,Na Vyhlídce 1700,Turnov 511 01,IČO 15635767

29.03.2017: Polsko
Zájezd do POLSKA – Kudowa Zdrój v sobotu 22. dubna 2017
* možnost nákupů na tržnici * * individuální prohlídka lázeňského města *
ODJEZD v 6,00 z Doubí (Jednota) v 6,05 ze Čtveřína (zvonice)
Cena zájezdu 120 Kč / osoba. Nutné zaplatit PŘEDEM v pokladně Obecního úřadu.
Předpokládaný čas pro nákup, příp. prohlídku města je 3 hodiny.

28.03.2017: Exkurze na letiště
EXKURZE NA LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA V PRAZE v pátek 14. dubna 2017
Odjezd autobusu bude z Doubí 9,15 (Jednota), ze Čtveřína 9,20 (zvonice).
Čas odjezdu je stanoven s rezervou - s ohledem na dopravní uzavírky v okolí letiště. V hale by mělo být k dispozici občerstvení.
Exkurze začíná v 12,00 a trvá 2 hodiny.
Zájemci se mohou hlásit do 10.4.2017 na Obecním úřadě ve Čtveříně. Při závazném přihlášení vybíráme : Kč 100,- / dospělí a 50,- / děti s trvalým pobytem ve Čtveříně ostatní zájemci 150,- / osoba
Účastníci musí nahlásit jméno a příjmení, datum narození a číslo občanského průkazu (u dětí do 15 let OP doprovázející osoby). Jmenný seznam musí být zaslán předem letišti.

Prohlídka autobusem po provozu letiště v části Jih a Sever, Cargo zóna. Ukázky odbavení letadel před startem a po přistání, ukázky zavádění letadel na stání. Tato exkurze zahrnuje i pozorování startů a přistání u dráhy, seznámení s technickým zázemím letiště. Prohlídka obsahuje seznámení s interiérem a zejména technikou Záchranné požární stanice letiště.
Na prohlídku do neveřejných prostor se prochází přes bezpečnostní kontrolu, neberte tedy s sebou zakázané předměty (zbraně a jejich napodobeniny, špičaté předměty, tekutiny, gely, apod.);  nealkoholické nápoje povoleny. Nutno hlásit předem, pokud má některý z účastníků sádru nebo nesnímatelnou ortézu na části těla.

24.03.2017: Velikonoční dílna

Obecní úřad ve Čtveříně zve všechny velké i malé na  VELIKONOČNÍ DÍLNU, která se bude konat  v neděli 2. dubna 2017 od 14 hodin  v Kulturáčku ve Čtveříně.

Ukážeme si a vyzkoušíme  malování na vajíčka,  malování perníčků, pletení pomlázek a košíků a vyrobíme si velikonoční ozdoby z papíru.

Malé občerstvení zajištěno.

13.03.2017: Poplatek za odpady

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady je pro rok 2017 stanoven ve výši Kč 500,- / osobu. Splatnost poplatku je do konce března 2017. Poplatek je možné uhradit v úřední hodiny, tj. v pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 18:00. V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol na telefonním čísle 485 146 118. Tento variabilní symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Bezhotovostní platbu lze poukázat na účet Obce Čtveřín 126 346 73 79 / 0800. Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu, případně avízo platby, nezbytné.

28.02.2017: Karneval

V neděli 12. března 2017 se od 15 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně KARNEVAL pro děti. 

27.02.2017: Schůze obecního zastupitelstva

V úterý 7. března 2017 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

14.02.2017: Výstava ZEMĚDĚLEC

Obecní úřad Lažany pořádá zájezd na výstavu ZEMĚDĚLEC 2017 ve čtvrtek 23.3.2017 odjezd v 7,30 z Lažan

Závazné přihlášky do 21.3.2017 na Obecním úřadě v Lažanech.

14.02.2017: Vývoz popelnic v roce 2017

Vývoz popelnic v roce 2017 probíhá jako dosud - vždy ve STŘEDU.

Popelnice se žlutou nálepkou se vyváží po celý rok v SUDÝ týden.

Popelnice s červenou nálepkou jsou vyváženy také v SUDÝ týden, navíc v období od listopadu do dubna i v LICHÝ týden.

Předhled vývozu popelnic v roce 2017 ZDE

14.02.2017: Mimořádné úřední hodiny podatelny Finančního úřadu

Stejně jako v minulých letech připravuje daňová správa v souvislosti s podáváním daňových přiznání k dani z příjmů rozšíření úředních hodin podatelen na konci března

Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Turnově
Mimořádné úřední hodiny podatelny
pondělí 27.3.2017 8,00 – 17,00
úterý 28.3.2017
středa 29.3.2017
čtvrtek 30.3.2017
pátek 31.3.2017
pondělí 3.4.2017 8,00 – 18,00

13.02.2017:

CVIČENÍ v Kulturáčku se v úterý 14. února 2017 a  21. února 2017 NEKONÁ.

13.02.2017: Ptačí chřipka

Od 27. ledna 2017 byla zavedena mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření ptačí chřipky. 

Platnost nařízení o mimořádných opatřeních biologické bezpečnosti v chovech pro minimalizaci nebezpeční přenosu viru ptačí chřipky trvá do 27. února 2017.

Na Turnovsku a okolí nebyl prozatím potvrzen žádný další výskyt ptačí chřipky.

Nové nařízení SVS ze dne 24.2.2017 - úprava ochranného pásma a pásma dozoru - ZDE

12.02.2017: Vepřové hody

V sobotu 25. února 2017 se konají v Kulturáčku ve Čtveříně tradiční VEPŘOVÉ HODY. Otevřeno od 11 hodin.  Od 19 hodin živá hudba - harmoniky. Otevřené budou prostory dole i na sále. Jste srdečně zváni.

27.01.2017:
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy.
 
Obec Čtveřín se nachází v pásmu dozoru.

V pásmu dozoru se nařizuje:

a) zákaz veškerých přesunů drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru, který (dále jen „pohyb“) nebyl ohlášen 24 hodin předem KVS SVS pro Liberecký kraj. Při pohybu musí být zajištěna vhodná opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky a dále na účelové komunikace sloužících výlučně potřebám daného hospodářství,

b) zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru s výjimkou:

1. jatečné drůbeže na jatky za účelem její okamžité porážky za těchto podmínek:

1.1. úřední veterinární lékař provedl klinické vyšetření drůbeže v hospodářství původu v průběhu 24 hodin před jejím odesláním na porážku,

1.2. veterinární lékař odpovědný za určené jatky byl informován chovatelem prostřednictvím Informace o potravinovém řetězci 24 hodin předem, souhlasí s přijetím drůbeže a následně potvrdí porážku krajské veterinární správě příslušné pro místo odeslání,

1.3. v souladu s § 6 odst. 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí zásilku drůbeže doprovázet veterinární osvědčení; KVS SVS pro Liberecký kraj vydá veterinární osvědčení k přesunu zvířat na jatky pouze v případě, bude-li předloženo potvrzení z jatek v místě určení, že zvířata pocházející z hospodářství v pásmu dozoru budou jatkami přijata a poražena,

1.4. v případě potřeby byly u drůbeže v hospodářství původu v pásmu dozoru provedeny laboratorní testy v rozsahu standardní sady vzorků podle rozhodnutí Komise ze dne 4. srpna 2006, kterým se schvaluje Diagnostická příručka pro influenzu ptáků podle směrnice Rady 2005/94/ES, a jejich výsledky byly příznivé (minimálně provedení sérologického vyšetření),


2. kuřic před snáškou do jiného hospodářství v České republice, v němž se nenachází žádná jiná drůbež; v tomto hospodářství však musí být od okamžiku přijetí kuřic před snáškou vykonáván úřední dozor a tyto kuřice zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní,


3. jednodenních kuřat do jiného hospodářství v České republice nebo do haly v tomto hospodářství, pokud jsou uplatněna vhodná opatření biologické bezpečnosti, v hospodářství je po přijetí těchto kuřat vykonáván úřední dozor a kuřata zůstanou v hospodářství určení nejméně 21 dní,


4. jednodenních kuřat, která se vylíhla z násadových vajec pocházejících z hospodářství nacházejícího se mimo ochranné pásmo a pásmo dozoru, do jiného hospodářství v České republice, jestliže líheň v pásmu dozoru, ze které byla tato kuřata odeslána, může vzhledem ke svému logistickému vybavení a biologicky bezpečným pracovním podmínkám zaručit, že nedošlo k žádnému kontaktu těchto vajec s jakýmikoli jinými násadovými vejci nebo jednodenními kuřaty pocházejícími z hejn drůbeže v uvedených pásmech, která mají proto odlišný nákazový status,


5. násadových vajec do líhně nacházející se uvnitř pásma dozoru nebo mimo toto pásmo. Vejce a jejich obaly jsou před zahájením přepravy dezinfikovány a je zajištěna možnost jejich zpětného dohledání,

6. konzumních vajec do balírny, jsou-li tato vejce balena v obalech určených k jednorázovému použití a jsou-li v souladu s pokyny úředního veterinárního lékaře uplatněna opatření biologické bezpečnosti,

 

7. vajec přímo do podniku určeného k výrobě vaječných výrobků podle předpisů Evropské unie, kde s nimi bude manipulováno a kde budou ošetřena v souladu s předpisy Evropské unie,

8. vajec za účelem jejich neškodného odstranění,

dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,

- neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány v souladu s § 46 vyhlášky

zákaz vstupu nepovolaných osob a přesunů drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Liberecký kraj a zajištění vhodných opatření biologické bezpečnosti s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají:

1. žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství,

2. přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány,

-  zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy vyprodukované

v hospodářství s chovem drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí bez ohlášení 24 hodin předem KVS SVS pro Liberecký kraj s cílem zabránit rozšíření aviární influenzy; za předpokladu dodržení opatření biologické bezpečnosti však může být přepravován hnůj z hospodářství nacházejícího se v pásmu dozoru do určeného podniku za účelem jeho ošetření nebo dočasného uskladnění pro následné ošetření s cílem v souladu s předpisy Evropské unie zničit případné přítomné viry aviární influenzy,

zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;

zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření,

sledovat zdravotní stav drůbeže a jiného ptactva chovaného v zajetí a každé zvýšení nemocnosti anebo významný pokles produktivity ohlásit na KVS SVS pro Liberecký kraj tel. č. 720 995 207.


Doba trvání opatření

Opatření v pásmu dozoru mohou být zrušena nejdříve po uplynutí 30 dní po provedení předběžného vyčištění a dezinfekce infikovaného hospodářství v souladu s § 46 vyhlášky.


Sankce

Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše:

a) 50 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu,

b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.


Poučení o nákaze

Aviární influenza (ptačí chřipka) je infekční onemocnění ptáků virového původu. Původcem onemocnění je chřipkový virus typu A, různých subtypů. Onemocnění se klinicky projevuje apatií, sníženým příjmem krmiva, sníženou snáškou, dýchacími potížemi, otoky na hlavě, krváceninami na končetinách a zvýšeným úhynem. Nemocnost i úmrtnost může dosahovat až 100%. Inkubační doba je 3 až 7 dní a jednotlivé druhy ptáků jsou k nákaze různě vnímaví. Nejvíce vnímavá k onemocnění je hrabavá a vodní drůbež a volně žijící vodní ptáci. K přenosu onemocnění dochází přímo z nemocných ptáků, nebo nepřímo pomocí kontaminovaných pomůcek, krmiva, vody apod. K infekci dochází nejčastěji přes trávicí ústrojí. Nemocní ptáci vylučují virus sekrety a exkrety, které následně kontaminují peří a okolí. Rozlišujeme vysoce patogenní formu aviární influenzy (HPAI) a nízce patogenní formu aviární influenzy (LPAI). Obě formy podléhají podle veterinárního zákona oznamovací povinnosti. U HPAI může výjimečně dojít při vysoké infekční dávce k přenosu na člověka, nebo na jiné savce. Virus je ničen běžnými desinfekčními přípravky.

Nařízení Státní veterinární správy ZDE 

27.01.2017: Ptačí chřipka

Již jedenácté ohnisko ptačí chřipky v České republice se v objevilo v části Kadeřavec v Turnově v malochovu drůbeže, který obsahoval necelých 50 kusů ptactva. Drůbež byla během dopoledne ve čtvrtek 26. ledna 2017 utracena. Na Turnovsku se jedná o jediný výskyt ptačí chřipky. Podle dosavadních poznatků se lidé nakazit ptačí chřipkou nemohou.

Státní veterinární správa v tomto období výrazně upozorňuje chovatele drůbeže i malochovatele na nutnost dodržování opatření biologické bezpečnosti v chovech minimalizujících nebezpečí přenosu nákazy do chovu, která spočívají v zasíťování oken, větracích otvorů a zamezení vstupu volně žijícího ptactva do hal.  U chovů, které jsou prováděné ve výběhu, především u chovů vodní drůbeže (husy, kachny, divoké kachny), zamezit styku drůbeže s tažnými volně žijícími ptáky výstavbou zastřešených venkovních voliér a zasíťováním výběhů. Velmi důležité je zamezit přístupu volně žijících ptáků ke krmení a napájecí vodě podáváním vody a krmiva drůbeži uvnitř zařízení, hal nebo pod přístřešky. Dále je pak vhodné chovat vodní drůbež oddělené od hrabavé drůbeže a ptáků chovaných v zajetí.

Doporučujeme chovatelům drůbeže, která má přístup do venkovních výběhů, tam kde je to technicky a provozně možné, umístění zvířat uvnitř budovy.

Je důležité, aby v případě každé podezřelé změny v chovech drůbeže, zejména pokles v příjmu potravy a vody, pokles v produkci vajec a zvýšené úhyny hlásili chovatelé místně příslušné krajské veterinární správě. Kontakty na jednotlivá regionální pracoviště naleznete na webu Státní veterinární správy Přehled elektronických podatelen. Kontakty na krizové linky krajských veterinárních správ, které fungují nepřetržitě, jsou dostupné na tomto linku Krizové linky.

Informace pro veřejnost  Informace pro chovatele

Zdroj: internetové stránky města Turnov

12.01.2017: Informace k nové službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e mailu.

Co služba zasílání údajů pro placení daně obsahuje? Poplatník, přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e mailem, obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf.  

Bližší informace ZDE , Žádost ve věcí zasílání údajů pro placenídaně z nemovitých věcí e-mailem ZDE

03.01.2017: Ztracený pes

Na Nový rok se našel v Radimovicích pes.

Stáří do 4 let, je bez čipu a tetování, hodný, cvičený.

Kontaktujte obecní úřad Radimovice na tel. čísle 485 146 101

 nebo tel. číslo 775 977 373 

 

22.12.2016:

Dovolená na obecním úřadě v době svátků

Obecní úřad bude z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen od 27.12.2016 do 3.1.2017

Pokladna bude poprvé v roce 2017 otevřena ve středu 4. ledna 2017  (8-12, 13-15,30).

20.12.2016:

Obecní úřad Čtveřín přeje všem občanům klidné prožití vánočních svátků a do roku 2017 hodně zdraví, štěstí a pohody.

06.12.2016: Schůze obecního zastupitelstva

V pondělí 12. prosince 2016 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

16.11.2016:

Na internetových stránkách města Turnov - odbor rozvoje (na stránce dole - ZDE), nebo na úřední desce obce Čtveřín a ZDE si můžete prostudovat NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČTVEŘÍN. Zde veřejná vyhláška.

15.11.2016: Výzva č. 11/2016

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR Vývzu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory. Cílem Výzvy je prevence či omezení znečištění povrchových a podzemních vod z komuálních zdrojů prostřednictvím realizace soustav domovních čistíren odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, a to v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska výhledová možonost připojení nemovitostí ke stokové síti zakončené ČOV. Podmínky výzvy si můžete přečíst a prostudovat ZDE.

15.11.2016: Vánoční dílna

V neděli 4. prosince 2016 se od 14 hodin koná v Kulturáčku vánoční dílna. Děti si společně s rodiči vyrobí např. ozdoby na stromeček, vánoční přání a ozdobí si voňavé perníky. Připraveno bude i malé občerstvení. Jsou srdečně zváni děti, rodiče i prarodiče. Na závěr dílny přijde Mikuláš s doprovodem, rozsvítíme stromek a společně si zazpíváme koledy

.

15.11.2016:

 

15.11.2016: Česko zpívá koledy

 

08.11.2016: Schůze obecního zastupitelstva

 V pondělí 14. listopadu 2016 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

31.10.2016: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 13. listopadu 2016 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u potravin  10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

18.10.2016: Uzavírka přejezdu ve Čtveříně

Z důvodu realizace stavby "Propracování směrových a výškových parametrů koleje" bude v termínu 24.10.2016 od 22 hodin do 25.10.2016 do 4 hodin bude úplně uzavřena část silnice III/2797 ve Čtveříně - přejezd ve Čtveříně. Bližší viz úřední deska nebo ZDE.

18.10.2016:

 

16.10.2016: Cvičení v Kulturáčku

Tělovýchovná jednota Čtveřín Vás zve na cvičení - každé úterý od 19 hodin v Kulturáčku ve Čtveříně. Přijďte si zacvičit mladí i staří! S sebou 40 Kč, karimatku a pití. Cvičí odborná cvičitelka Iva Havrdlíková. Začínáme od úterý 18.10.2016.

15.10.2016: Výsledky II. kola voleb do Senátu (volby 14.10.2016-15.10.2016)

 Platné hlasy
Pořadové číslo název celkem v %
1 Michael Canov 31 77,50
2 Marek Vávra 9 22,50
Počet platných hlasů 40 100,00
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 400
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 40
Volební účast 10,00%

08.10.2016: Výsledky voleb

 

VOLBY DO SENÁTU Platné hlasy
Pořadové číslo
celkem v %
1 Michael Canov 33 30,00
2 Marek Vávra 30 27,27
3 Jan Korytář 14 12,73
4 Lidie Vajnerová 11 10,00
5 Martina Bufková Rychecká 7 6,36
6 Pavel Ploc 7 6,36
7 Peter Hromádka 6 5,45
8 Jaroslav Havelka 2 1,82
9 Petr Černý 0 0,00
Počet platných hlasů 110 100,00
 Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 399
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 112
Volební účast 28,07%
         
VOLBY DO ZATUPITELSTVA KRAJE Platné hlasy
Pořadové číslo číslo strany strana celkem v %
1 83 Starostové pro Liberecký kraj 30 23,26
2 30 ANO 2011 28 21,71
3 82 Česká pirátská strana 11 8,53
4 2 Občanská demokratická strana 10 7,75
5 3 Budoucnost pro Liberecký kraj 10 7,75
6 12 Česká str.sociálně demokrat 9 6,98
7 66 Změna pro Liberecký kraj 9 6,98
8 78 Koalice SPD a SPO 7 5,43
9 32 TOP 09 6 4,65
10 37 Komunistická str.Čech a Moravy 5 3,88
11 52 Svobodní a Soukromníci 3 2,33
12 75 DSSS-Imigranty,islám nechceme! 1 0,78
13 1 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 0 0,00
14 10 HOZK, NOS, Pat.ČR. SPRRSČ M. Slád 0 0,00
15 28 Romská demokratická strana 0 0,00
16 41 Národní demokracie 0 0,00
17 43 Úsvit s Blokem proti islamizaci 0 0,00
18 67 NE ILEG.IMIGRACI PEN.PRO LIDI 0 0,00
19 84 Národní socialisté – LEV 21 0 0,00
Počet platných hlasů 129 100,00

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 399
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 130
Volební účast 32,58%

19.09.2016:

Zájezd do Polska - Kudowa Zdrój

Možnost nákupů na tržnici, případně prohlídka lázeňského města

ODJEZD v sobotu 5. listopadu 2016 

- v 6,00 z Doubí (Jednota)

- v 6,05 ze Čtveřína (zvonice)

Cena zájezdu je 120 Kč / osoba. Nutné zaplatit PŘEDEM v pokladně Obecního úřadu.

19.09.2016:

EXKURZE na Letiště Václava Havla v Praze v pátek 28. října 2016

Obecní úřad pořádá v pátek 28. října 2016 exkurzi na Letiště Václava Havla v Praze. Exkurze začíná v 11,30 a trvá 2 hodiny.

Prohlídka autobusem po provozu letiště v části Jih a Sever, Cargo zóna. Ukázky odbavení letadel před startem a po přistání, ukázky zavádění letadel na stání. Tato exkurze zahrnuje i pozorování startů a přistání u dráhy, seznámení s technickým zázemím letiště. Prohlídka obsahuje seznámení s interiérem a zejména technikou Záchranné požární stanice letiště.

Odjezd autobusu bude z Doubí 8,40 (Jednota), ze Čtveřína 8,45 (zvonice).

VŠECHNA MÍSTA NA EXKURZI JSOU JIŽ OBSAZENA.

19.09.2016: Nové číslo zpravodaje

Ve středu 14.9.2016 vyšlo nové číslo Zpravodaje Čtveřín - Doubí. V elektronické podobě si jej můžete přečíst ZDE . Archiv vydaných čísel najdete na úřední desce v sekci 11.

01.09.2016: Očkování psů

Ve středu 21. září 2016 v 15,00 ve Čtveříně v 15,15 v Doubí 

bude provedeno povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.

Chovatel

-  je povinnen vzít s sebou očkovací průkaz psa

-  dostavit se ve stanovenou dobu se psem opatřeným vodítkem a náhubkem

Základní poplatek za očkování je 80 Kč za jednoho psa.

29.08.2016:

 

V pátek od 18 hodin a v neděli od 15 hodin zahrají HARMONIKÁŘI.

23.08.2016: LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI

V tek 26. srpna 2016 se od 16,30 koná na zahradě za obecním úřadem LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Přijďte strávit letní odpoledne s přáteli a sousedy. Pro děti budou připraveny projížďky na koni, pro všechny občerstvení v kiosku. Srdečně Vás zve SDH Čtveřín-Doubí a Obecní úřad Čtveřín.

12.08.2016: Schůze obecního zastupitelstva

V pondělí 22. srpna 2016 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

01.07.2016: Nové číslo zpravodaje

Na konci června vyšlo nové číslo Zpravodaje Čtveřín - Doubí. V elektronické podobě si jej můžete přečíst ZDE. Archiv vydaných čísel najdete na úřední desce v sekci 11.

30.06.2016: Dovolená na Obecním úřadě

 Upozorňujeme občany, že od 1.8.2016 do 5.8.2016 bude z důvodu čerpání řádné dovolené Obecní úřad uzavřen. Děkujeme za pochopení

30.06.2016: ŽÁDOST O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČTVEŘÍN
Na úřední desce nebo ZDE je ke stažení formulář:  ŽÁDOST O ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU ČTVEŘÍN.  V případě zájmu si tento formulář žádosti můžete stáhnout, vyplnit a doručit na Obecní úřad ve Čtveříně.

13.06.2016: Schůze obecního zastupitelstva

V pondělí 20. června 2016 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

30.05.2016: Dětský den 2016

V neděli 5. června 2016 se od 15 hodin koná na zahradě za obecním úřadem ve Čtveříně DĚTSKÝ DEN. Čekají na vás soutěže, zábava a atrakce tradiční i netradiční. Jste všichni srdečně zváni.

26.05.2016: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 12. června 2016  proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u potravin  10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

Bližší info ZDE

19.05.2016: Hasičská soutěž k oslavě 125. výročí založení sboru

V sobotu 28. května 2016 pořádá Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín - Doubí hasičskou soutěž ke 125. výročí založení sboru. Slavnost bude zahájena v 11 hodin u hasičské zbrojnice ve Čtveříně. Slavnostní průvod půjde obcí na hřiště za obecním úřadem, kde proběhne celý program.

Po zahájení  začnou soutěže mužů, žen, dětí a starých gard.

Občerstvení je zajištěno.

K poslechu hraje od 12 do 17 hodin dechovka PLECHAŘINKA

Přijďte povzbudit naše hasiče.

Všichni jsou srdečně zváni.

17.05.2016:

Od pátku 20. května do středy 25. května bude uzavřen obchod s potravinami JEDNOTA v Doubí.

12.05.2016: Kontejnery na bioodpad

V úterý 5. dubna 2016 byly v obci přistaveny dva kontejnery na bioodpad.

V Doubí najdete kontejner u nádrže (pod kapličkou).

Ve Čtveříně je kontejner na křižovatce u paní Jiránkové (čp. 2) - odbočka nad zvonicí směrem do sadu.

Odkládejte zde pouze ten odpad, který do kontejneru patří !!!

 

12.05.2016: Popelnice - vývoz v letním období

Upozorňujeme občany, že od května do konce října probíhá svoz komunálního odpadu každou SUDOU STŘEDU - tento den budou vyvezeny popelnice s červenou i se žlutou nálepkou.

Vývoz v letním období proběhe:

květen červen červenec srpen září říjen
4.5.2016 1.6.2016 13.7.2016 10.8.2016 7.9.2016 5.10.2016
18.5.2016 15.6.2016 27.7.2016 24.8.2016 21.9.2016 19.10.2016
  29.6.2016        

 

11.05.2016: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 17.5.2016

Omezení dodávky elektrického proudu v úterý 17.5.2016 od 7,00 do 17,00 hodin

dle http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html se odstávka týká:

Část obce: Čtveřín - 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 90, 94, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105
Část obce: Doubí - 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 47, 48, 52, 53, 54, 57, 65, 103, 105, 107, 108, 111, 121, parc.č. 307/14

 

02.05.2016: Myslivecké hody

V sobotu 7. května 2016 pořádá myslivecké sdružení v Kulturáčku ve Čtveříně MYSLIVECKÉ HODY. Od 11 hodin na Vás čekají speciality myslivecké kuchyně.

25.04.2016: Čarodějnice

V sobotu 30. dubna 2016 pořádají hasiči Čtveřín - Doubí na zahradě za obecním úřadem 

PÁLENÍ ČARODĚJNIC.

Začátek akce v 18 hodin.

Občerstvení bude připraveno.

Jste srdečně zváni !

05.04.2016: Cvičení v Kulturáčku - každé úterý od 19 hodin

Tělovýchovná jednota Čtveřín Vás zve na cvičení - nově od 12.4.2016 každé úterý od 19 hodin v Kulturáčku. S sebou 30 Kč a karimatku. Cvičí odborná cvičitelka Iva Havrdlíková.

Cvičení se od 19.4.2016 RUŠÍ - pokračovat budeme zase v říjnu.

 

29.03.2016: Výva k vlastníkům lesa na Turnovsku k ochraně lesa proti kůrovcům

Loňské suché a teplé počasí po celé České republice přálo kalamitním škůdcům v lesích, zejména šíření kůrovců. Zabránit šíření kůrovce lze pouze pečlivou prevencí. Ta spočívá ve včasném a důsledně pravidelném vyhledávání a asanaci napadených stromů i pro kůrovce aktraktivního dříví, jako jsou smrkové polomy a silnější, v lese ponechané zbytky po těžbě. Městský úřad v Turnově, státní správa lesů, vyzývá vlastníky smrkových porostů, aby co nejdříve provedli kontrolu ve svém lese a tuto kontrolu po 10 a 14 dnech opakovali. Celý dokument ohledně ochraně lesa proti kůrovcům si přečtěte ZDE,  nebo na úřední desce.

29.03.2016: Plánované výluky na železniční trati 030 (Hradec Králové-) Jaroměř - Liberec

Od 29. března do 2. dubna 2016 vždy od 7:30 do 19:30 hod. budou probíhat denní výluky v úseku Hodkovice nad Mohelkou – Liberec. Ve dnech 3., 10. a 17. dubna 2016 vždy od 7:30 hod. do 16:30 hod. a ve dnech 4. – 9. dubna a 11. – 16. dubna 2016 vždy od 7:30 hod. do 19:30 hod. budou probíhat denní výluky v úseku Stará Paka – Liberec.

Přehled výluk:

Datum výluky Čas výluky Úsek výluky
29.3.2016 – 2.4.2016 7,30 – 19,30 Hodkovice nad Mohelkou – Liberec
3.4.2016 7,30 – 16,30 Stará Paka – Liberec
4.4.2016 – 9.4.2016 7,30 – 19,30 Stará Paka – Liberec
10.4.2016 7,30 – 16,30 Stará Paka – Liberec
11.4.2016 – 16.4.2016 7,30 – 19,30 Stará Paka – Liberec
17.4.2016 7,30 – 16,30 Stará Paka – Liberec

 

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

29. března – 2. dubna 2016
Rychlíky Pardubice – Liberec a opačně budou po dobu výluky nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Turnov – Liberec a opačně. Osobní vlaky v úseku Stará Paka – Liberec a opačně po dobu výluky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Hodkovice nad Mohelkou – Liberec a opačně. 

3. – 17. dubna 2016
Rychlíky Pardubice - Liberec a opačně po dobu výluky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Stará Paka – Liberec a opačně, rychlíky Praha-Vršovice – Tanvald a opačně budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Turnov – Železný Brod a opačně. Současně je v úseku Turnov – Tanvald a opačně zavedena přímá doplňková linka náhradní autobusové dopravy "T", která neobsluhuje zastávky Malá Skála, Železný Brod, Jesenný, Plavy a Velké Hamry. Osobní vlaky v úseku Stará Paka – Liberec a opačně po dobu výluky budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Stará Paka – Liberec a opačně.


Pro každou z obou výluk bude na trati 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec platit odchylný výlukový jízdní řád. Výlukový jízdní řád bude ve dnech 3 . – 17. dubna 2016 současně platit také na trati 035 Železný Brod - Tanvald.

Důvodem výluk je propracování kolejí po nepřetržité výluce v roce 2015. 

 
 

23.03.2016:

Obecní úřad ve Čtveříně přeje všem občanům krásné velikonoční svátky, plné pohody a hezkých chvil.

 

23.03.2016: O Velikonocích bude sběrný dvůr Vesecko uzavřen
Sběrný dvůr v Turnově na Vesecku bude od pátku 25. do pondělí 28. března uzavřen. Odkládat odpad zde bude možné zase až v úterý 29. března.

10.03.2016: Schůze obecního zastupitelstva

V pondělí 21.března 2016 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

07.03.2016: Velikonoční dílna

Obecní úřad ve Čtveříně zve všechny velké i malé na  VELIKONOČNÍ DÍLNU, která se bude konat  v neděli 13. března 2016 od 14 hodin  v Kulturáčku ve Čtveříně.

Ukážeme si a vyzkoušíme  malování vajíček,  malování perníčků, pletení pomlázek a košíků a vyrobíme si ozdoby z papíru. Malé občerstvení zajištěno.

01.03.2016: Ztracený pes

Dne 23 února 2016 se v okolí ztratil pes - šedivý kříženec českého fouska, asi 30 cm vysoký. Bližší informace ZDE 

16.02.2016: Vepřové hody

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín-Doubí Vás zve na VEPŘOVÉ HODY v Kulturáčku ve Čtveříně - v pátek 19.2.2016, sobotu 20.2.2016 a v neděli 21.2.2016 vždy od 11 hodin. V pátek večer živá hudba - harmoniky, housle.

16.02.2016:

Všichni vážení občané, v maskách i bez masek, jsou zváni na Masopustní průvod, který se sejde v sobotu 20.února 2016 v 13,30 na křižovatce u Kopalů ve Čtveříně (čp.10), projde Čtveřínem a zakončí cestu v Kulturáčku, kde jsou vepřové hody.

15.02.2016: Uzavření Obecního úřadu

V týdnu od 15. února 2016 do 19. února 2016 bude z důvodu nemoci uzavřena pokladna, ohlašovna trvalých pobytů, nebude prováděno ověřování listin a podpisů a vydávány výpisy z Czech Pointu.

Poplatek za odpady je možné zaplatit přímo na účet obce č. 126 346 7379 / 0800, variabilní symbol = čp. domu.

Ověřit listiny a podpisy nebo zažádat o výpis z Czech Pointu je možné např. na Obecním úřadě v Přepeřích nebo na Městském úřadě v Turnově.

Děkujeme za pochopení.

08.02.2016: KARNEVAL

V sobotu 13.2.2016 se od 15,30 koná v Kulturáčku ve Čtveříně DĚTSKÝ KARNEVAL. Všechny děti, rodiče i prarodiče jsou srdečně zváni! 

14.01.2016: Dotační fond Libereckého kraje

Krajský úřad Libereckého kraje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu vyhlašuje programy k předkládání žádostí o dotaci z Dotačního fondu Libereckého kraje (Kulturní aktivity v Libereckém kraji, Záchrana a obnova kulturních památek v Libereckém kraji, Stavebně historický průzkum). Bližší informace najdete ZDE

14.01.2016: Rozšíření úředních hodin Finančního úřadu

Finanční úřad v Turnově rozšiřuje úřední hodiny pro přijímání daňových přiznání k dani z nemovitých věcí na konci ledna tohoto roku - informace ZDE 

11.01.2016: Upozornění na změnu ve svozu odpadů

Upozornění na změnu ve svozu odpadů: na přelomu roku se opakují dva liché týdny po sobě. Z toho důvodu dojde u čtrnáctidenního cyklu výsypu k záměně sudých a lichých týdnů. Od roku 2016 se tedy popelnice se žlutou nálepkou vyvážejí v SUDÝ TÝDEN (ve středu). V letním období (květen-říjen) se toto týká i popelnic s červenou nálepkou. V zimním období (listopad-duben) jsou popelnice s červenou nálepkou vyváženy každou středu.

 

V zimním období (listopad-duben) ve středu
červené nálepky sudý týden
lichý týden
žluté nálepky sudý týden
   
V letním období (květen-říjen) ve středu
červené nálepky sudý týden
žluté nálepky sudý týden

02.01.2016: PF

 

28.12.2015: Silnice I/35 Turnov - Úlibice

Oznamujeme občanům, že na Obecním úřadě ve Čtveříně je v úředních hodinách k nahlédnutí materiál, který vypracovalo Ministerstvo životního prostředí, který se týká záměru „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ - Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařazenému v kategorii 

Více informací na úřední desce nebo ZDE

17.12.2015: Vánoční zpívání v Doubí u kapličky

Na Štědrý den ve 22 hodin se u kapličky v Doubí koná tradiční vánoční zpívání. S sebou zvonečky, hrnečky z loňska a sváteční náladu.

23.11.2015: Odstávka systému - občanské průkazy, cestovní doklady

Od 24. prosince 2015 až 31. prosince 2015 dojde k odstávce systému pro nabírání žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich předávání. Důvodem toho přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému. Další informace ZDE

18.11.2015: Vánoční dílna

V neděli 6. prosince 2015 se od 14 hodin koná v Kulturáčku vánoční dílna. Děti si společně s rodiči vyrobí svícny, ozdoby na stromeček, vánoční přání a voňavá mýdla.  Připraveno bude i malé občerstvení. Jsou srdečně zváni děti, rodiče i prarodiče. Na závěr dílny přijde Mikuláš z doprovodem, rozsvítíme stromek a společně si zazpíváme koledy.

18.11.2015: Pozvánka na přednášku

Zveme Vás na povídání s novinářem Břetislavem Turečkem VÁNOCE VE SVATÉ ZEMI v pátek 4. prosince 2015 od 19 hodin v Kulturáčku ve Čtveříně.

16.11.2015: Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Předmětem podpory je výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel + instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TUV + realizace "mikro" energetických opatření.

Bližší informace ohledně dotací ZDE . Rozpis seminářů v Libereckém kraji najdete ZDE.

15.11.2015: Adventní koncert

V neděli 13.12.2015 se v kostele sv. Jakuba st. v Přepeřích koná od 17 hodin adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Rosex.

12.11.2015: Schůze obecního zastupitelstva

V pondělí 23.listopadu 2015 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

12.11.2015: Upozornění odboru dopravy

Odbor dopravní MěÚ Turnov upozorňuje majitele vozidel, která byla do 30.6.2013 dočasně vyřazena v provozu, aby do konce roku navštívili registrační místo ve Skálově ulici čp. 72 a nahlásili, kde se vozidlo nachází a jaký je účel jeho využití.

Pokud se v tomto termínu nedostaví, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde nikdy přihlásit do provozu na pozemních komunikacích. 

Pokud takto uložili vozidlo do tzv. depozitu po 30.6.2013, existuje také povinnost nahlásit výše uvedené údaje o vozidle. V takovém případě nehrozí administrativní zánik vozu, ale finanční sankce do výše 50.000 Kč.

Jedná se o novelu zákona účinnou od 1. ledna 2015.

02.11.2015: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

 V neděli 15. listopadu 2015 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u potravin  10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

09.10.2015: Přednáška s historikem a archivářem panem Pavlem Jakubcem.

Obecní úřad ve Čtveříně zve všechny zájemce na krátkou vlastivědnou procházku naší obcí s historikem a archivářem panem Pavlem Jakubcem.

Procházku začneme v sobotu 17.října 2015 ve 14 hodin ve Čtveříně v zatáčce za mostem přes rychlostní silnici R 10.

Zakončeno bude v Kulturáčku promítáním historických map a fotografií z naší obce.

Při promítání bude připraveno malé občerstvení.

05.10.2015: Cvičení v Kulturáčku - každé úterý od 18 hodin

Tělovýchovná jednota Čtveřín Vás zve na cvičení - každé úterý v 18 hodin v Kulturáčku. Přijďte si zacvičit mladí i staří! S sebou 30 Kč a karimatku. Začíná se v úterý 6.10.2015 od 18 hodin. Cvičí odborná cvičitelka Iva Havrdlíková.

V úterý 13.10.2015 se z důvodu malování sálu cvičení nekoná !

16.09.2015: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 8.10.2015

Ve čtvrtek 8.10.2015 dojde od 8,30 do 17,30 k plánované odstávce dodávky elektrické energie - v Doubí nad nádražím - viz přiložená mapa ZDE nebo na úřední desce.

16.09.2015: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny ve středu 7.10.2015

 Ve středu 7.10.2015 dojde od 8,30 do 17,30 k plánované odstávce dodávky elektrické energie - v Doubí nad nádražím - viz přiložená mapa ZDE nebo na úřední desce.

16.09.2015: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 6.10.2015

úterý 6.10.2015 dojde od 8,30 do 17,30 k plánované odstávce dodávky elektrické energie - v Doubí nad nádražím - viz přiložená mapa ZDE nebo na úřední desce.

15.09.2015: Povinné očkování psů proti vzteklině

Ve čtvrtek 24. září 2015 bude v 15,00 ve Čtveříně u zvonice a v 15,15 v Doubí u kapličky provedeno povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.

Chovatel je povinnen vzít s sebou očkovací průkaz psa a dostavit se ve stanovenou dobu se psem opatřeným vodítkem a náhubkem. Základní poplatek za očkování je 80 Kč za jednoho psa.

 

15.09.2015: Oslava 150. výročí narození Václava Laurina v Kamení

Obecní úřad Pěnčín Vás srdečně zve na oslavu 150. výročí narození Václava Laurina, průkopníka automobilové výroby v Čechách. Oslava se uskuteční v neděli 27. září 2015 ve 14 hodin před jeho rodným domem v Kamení. Bližší informace ZDE

14.09.2015: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ Distribuce žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,a.s.. Bližší informace na úřední desce nebo ZDE

13.09.2015: Uzavírka přejezdu v Doubí

V souvislosti se stavební akci "Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov-Liberec" - oprava železničních přejezdů, dojde k uzavírce přejezdu v obci:

od 14.9.2015 (7,00) do 18.9.2015 (23,00) -  přejezd č.1 - P3099 - pod prasečákem 

Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky.

Bližší informace ZDE

11.09.2015: Plánovaná odstávka dodávky el. energie

Ve čtvrtek 24.9.2015 dojde od 7,00 do 17,00 k plánované odstávce dodávky elektrické energie - ve Čtveříně a v Doubí Betlémě - viz přiložená mapa ZDE, nebo na úřední desce.

24.08.2015: Doubské posvícení v Kulturáčku

 

Součástí doubského posvícení bude

vystoupení dechovky TURNOVANKA

v sobotu 5.9.2015 od 15 hodin

na zahradě za Kulturáčkem

(v případě nepříznivého počasí na sále)

Jste srdečně zváni !

Vstup zdarma

24.08.2015: Loučení s prázdninami

 

13.08.2015: Schůze obecního zastupitelstva

V pondělí 24. srpna 2015 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou srdečně zváni.

13.08.2015: Pivobraní ve Svijanech

V sobotu 22. srpna se od 14 hodin koná na hřišti ve Svijanech 5. ročník svijanského Pivobraní.

Bližší informace ZDE. Srdečně Vás zve starosta obce Svijany.

10.08.2015: Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Dne 10. 8. 2015 rozhodl hejtman Libereckého kraje o vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Celé rozhodnutí si přečtěte na úřední desce, nebo ZDE.  Rozhodnutí zrušeno 19.8.2015 od 8,00 - info ZDE

03.08.2015: Plánovaná odstávka dodávky el. energie č. 110060448314 ve středu 5.8.2015

Dle informace na stránkách www.cezdistribuce.cz dojde k plánované odstávce dodávky elektrické energie

Datum a čas: 05.08.2015 (07:00 - 18:00)

Dotčené lokality:

Část obce: Čtveřín – platí pro č. 26, 37, 47, 48, 49, 50, 65, 80, 103

Část obce: Doubí – platí pro č. 2, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 30, 32, 47, 48, 52, 53, 54, 57, 65, 103, 105, 107, 108, 111, 121, parc.č. 307/14

03.08.2015: Plánovaná odstávka dodávky el. energie č. 110060449501 ve středu 12.8.2015

 Dle informace na stránkách www.cezdistribuce.cz dojde k plánované odstávce dodávky elektrické energie

Datum a čas: 12.08.2015 (08:30 - 17:30)

Dotčené lokality:

Část obce: Doubí - platí pro č. 8, 33, 34, 40, 46, 86, 94, 95, parc.č. P468/12  

03.08.2015: Plánovaná odstávka dodávky el. energie č. 110060449631 ve čtvrtek 13.8.2015

Dle informace na stránkách www.cezdistribuce.cz dojde k plánované odstávce dodávky elektrické energie

Datum a čas: 13.08.2015 (08:30 - 17:30)

Dotčené lokality:

Část obce: Doubí - platí pro č. 8, 33, 34, 40, 46, 86, 94, 95, parc.č. P468/12  

29.07.2015: Úprava jízdních řádů autobusů během uzavírky přejezdů

V souvislosti s uzavírkou přejezdů v obci dojde k úpravě autobusových linek

Turnov – Čtveřín – Lažany – Turnov

o  Bude zrušeno dopolední „lažanské kolečko“ (nejen) k doktoru na 9:00 do Turnova, spojení bude zajištěno autobusem NAD v podobném čase.

o  Výlukový jízdní řád platí od 31. 7. do 10. 8. 2015. 
 

        362 Turnov – Kobyly – Český Dub

o  Večerní spoje po 18. a 22. hodině vedené přes Lažany pojedou přes Přepeře (Nad potůčkem), Lažany budou obslouženy NAD v podobných časech.

o  Výlukový jízdní řád platí od 30. 7. do 10. 8. 2015.

 

        363 Turnov – Sychrov – Kobyly – Sezemice

o   Všechny spoje v obou směrech jsou vedeny přes Paceřice

o   Budou vynechány zastávky v Lažanech a v Doubí – náhrada NAD

o   Výlukový jízdní řád platí od 30. 7. do 7. 8. 2015.

 

          367 Turnov – Sychrov – Český Dub

o   Oba spoje jsou vedeny přes Paceřice

o   Budou vynechány zastávky v Lažanech a v Doubí – náhrada NAD

o   Výlukový jízdní řád platí od 30. 7. do 7. 8. 2015.

  Jízdní řád náhradní autobusové dopravy   ZDE

15.07.2015: Úplné uzavírky přejezdů

V souvislosti se stavební akci "Odstranění propadů traťové rychlosti v úseku Turnov-Liberec" - oprava železničních přejezdů, dojde k uzavírkám přejezdů v obci:

1. etapa - od 30.7.2015 (7,00)  do 31.7.2015 (8,00) - přejezd č.1 - P3099 - pod prasečákem 

2. etapa - od 31.7.2015 (7,00) do 7.8.2015 (23,00) - přejezd č. 2 P3098 - vlaková zastávka v Doubí a přejezd č. 3 - P3096 ve Čtveříně

3. etapa - od 7.8.2015 (23,00) do 10.8.2015 (23,00) - přejezd č. 2 P3098 - vlaková zastávka v Doubí a přejezd č. 3 - P3096 ve Čtveříně

4. etapa - od 9.9.2015 (7,00) do 18.9.2015 (23,00) -  přejezd č.1 - P3099 - pod prasečákem 

Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky.

Bližší informace ZDE

15.07.2015: Dovolená na Obecním úřadě

Upozorňujeme občany, že od pondělí 20.7.2015 do pondělí 27.7.2015 bude z důvodu čerpání řádné dovolené omezen provoz Obecního úřadu - bude uzavřena pokladna, nebudou ověřovány listiny a podpisy a nebudou vydávány výpisy z Czech Pointu. Děkujeme za pochopení

03.07.2015: Úprava odběru odpadů ve sběrném dvoře

Vzhledem k tomu, že se opět vyskytuje zneužívání odvozu odpadů do sběrného dvora,  mohou s platností od 15.7.2015 odvážet odpady do sběrného dvora pouze ti občané, kteří si vyzvednou potvrzení na Obecním úřadě ve Čtveříně a tímto potvrzením a svým občanským průkazem se prokáží ve sběrném dvoře.

08.06.2015: Nový návrh na znak obce Čtveřín

Heraldická kancelář DAUPHIN pro naši obec vypracovala nový návrh znaku obce. Celý materiál si můžete prohlédnout ZDE.  

V anketě (ZDE) můžete hlasovat pro znak, který se Vám nejvíce líbí.

Číslo znaku je vždy ve spodní části stránky.

08.06.2015: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 14. června 2015 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u potravin  10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

26.05.2015: Dětský den 2015 - U HUBERTKY !!

V sobotu 30. května 2015 se koná u hájenky Hubertka v Doubí od 14 hodin DĚTSKÝ DEN. 

Na programu budou soutěže pro děti, střílení ze vzduchovky, ukázka agility a canisterapie.

Zajištěno bude občerstvení - limonáda, buřty, pivo.

Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče!

20.05.2015: Schůze obecního zastupitelstva

Ve středu 27.5.2015 koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Program zasedání na úřední desce . Všichni občané jsou srdečně zváni.

11.05.2015: Oslava 130 let školy v Radostíně

Obecní úřad Sychrov a ZŠ Radostín Vás zve na oslavu 130 let školy v Radostíně. Oslava se uskuteční v sobotu 30.5.2015 od 10 hodin. Bližší informace k oslavě ZDE.

30.04.2015: Čarodějnice

Ve čtvrtek 30. dubna 2015 se pořádají hasiči Čtveřín - Doubí na zahradě za školou PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Začátek akce v 18 hodin. Občerstvení bude připraveno. Jste srdečně zváni !

20.04.2015: Informace k vývozu popelnic v letním období

Od května do října budou všechny popelnice v naší obci (tj. s červenou i se žlutou známkou) vyváženy vždy v lichou středu:

29.4.2015 29.7.2015
6.5.2015 12.8.2015
20.5.2015 26.8.2015
3.6.2015 9.9.2015
17.6.2015 23.9.2015
1.7.2015 7.10.2015
15.7.2015 21.10.2015

 

01.04.2015: Schůze obecního zastupitelstva

Ve středu 8. dubna se koná od 17,30 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Program zasedání na úřední desce. Všichni občané jsou srdečně zváni.

25.03.2015: Poplatek na odpady v roce 2015

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady je splatný do konce března 2015. Poplatek  je pro rok 2015 stanoven ve výši  Kč 500,- / osobu. 

Poplatek je možné uhradit v úřední hodiny, tj. v pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 18:00.

V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol na telefonním čísle 485 146 118. Tento variabilní symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Bezhotovostní platbu lze poukázat na účet Obce Čtveřín 126 346 73 79 / 0800. Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu, případně avízo platby nezbytné. 

12.03.2015: Velikonoční dílna

 

11.03.2015: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Firma ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že 

v úterý 24.3.2015 od 7,00 do 15,30 ve Čtveříně

a ve středu 1.4.2015 od 7,00 do 18,00 ve Čtveříně a v Doubí v Betlémě

dojde k přerušení dodávky elektřiny 

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné  práce na zařízení distribuční soustavy.

18.02.2015:

 

16.02.2015: Vepřové hody

 

27.01.2015: Karneval pro děti

V sobotu 7. února 2015 se od 15 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně Karneval pro děti.  

Na příchozí čekají soutěže, hry, občerstvení. Srdečně zveme všechny děti i jejich doprovod!

05.01.2015: Poplatek za odpady v roce 2015

Upozorňujeme občany, že poplatek za odpady je pro rok 2015 stanoven ve výši  Kč 500,- / osobu. Splatnost poplatku je do konce března 2015. 

Poplatek je možné uhradit v úřední hodiny, tj. v pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 18:00.

V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol na telefonním čísle 485 146 118. Tento variabilní symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Bezhotovostní platbu lze poukázat na účet Obce Čtveřín 126 346 73 79 / 0800. Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu, případně avízo platby nezbytné. 

05.01.2015: Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů zůstává pro rok 2015 ve stejné výši, tj. za prvního psa Kč 60,-, za druhého a každého psa téhož majitele Kč 120,-, pro uživatele důchodu Kč 30,-.

Splatnost poplatku je do 31. března. Vybírání poplatku je stanoveno Obecně závaznou vyhláškou 1/2010 .

 

04.01.2015: MYSLIVECKÝ PLES v Lažanech

Myslivecké sdružení Sychrov všechny srdečně zve na tradiční MYSLIVECKÝ PLES do kulturního domu v Lažanech, který se bude konat v sobotu 17. ledna od 20 hodin. Bohatá myslivecká tombola a výtečná kuchyně. Hrát bude skupina MK FAKTOR. Předprodej vstupenek u pana Otty Maška v Lažanech.

02.01.2015: Schůze obecního zastupitelstva

Ve pátek 9.1.2015 koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Program zasedání na úřední desce . Všichni občané jsou srdečně zváni.

20.12.2014: Vánoční přání

Obecní úřad Čtveřín přeje všem občanům

krásné vánoční svátky prožité v klidu a pohodě,

a do roku 2015 pevné zdraví, štěstí, úspěchy a spokojenost.

20.12.2014: Dovolená na Obecním úřadě

Oznamujeme všem občanům, že od pondělí 22. prosince 2014 do pátku 2. ledna 2015 bude obecní úřad z důvodu čerpání dovolené uzavřen. 

10.12.2014: Zasedání obecního zastupitelstva

Ve středu 17. prosince 2014 se koná od 18 hodin v budově Obecního úřadu ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Program zasedání na úřední desce nebo ZDE . Všichni občané jsou srdečně zváni.

01.12.2014: Kulturní dům Pěnčín - ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2014

Obecní úřad Pěnčín Vás zve na čtvrtý ročník akce ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 2014 ve středu 10. prosince 2014 od 18 hodin v Kulturním domě v Pěnčíně. Vstup zdarma. Bližší informace ZDE 

12.11.2014: Zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na přestavení Hurvínkův Mikuláš
Obecní úřad pořádá zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na představení Hurvínkův Mikuláš.

Zájezd se uskuteční v neděli 30. listopadu 2014. Odjezd z Doubí od autobusové zastávky v 7,55, ze Čtveřína 8,00 od zvonice.

Představení začíná v 10,30, končí v 12,00

Vstupenka do divadla stojí Kč 170,-.

Dětem do 15 let s trvalým pobytem ve Čtveříně / Doubí hradí vstupenky Obecní úřad.

Rezervace vstupenek je možná na Obecní úřadě ve Čtveříně osobně, případně telefonicky (485 146 118).

Zarezervované vstupenky je nutné vyzvednout a zaplatit na Obecním úřadě.

Bližší informace k představení na stránkách divadla ZDE 

11.11.2014: Nové zastupitelstvo

V pondělí 10. listopadu 2014 se konala ustavující schůze obecního zastupitelstva.

Starostou byl zvolen Dalibor Oplt

Místostarostou byl zvolen Jindřich Škréta

Předseda finančního výboru: Josef Galčík

Předseda kontrolního výboru: Josef Trojan

Předseda kulturní komise: Tomáš Preisler

30.10.2014: Schůze obecního zastupitelstva

Ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Čtveřín se bude konat v budově obecního úřadu ve Čtveříně dne 10. listopadu 2014 od 18,00. Všichni občané jsou srdečně zváni. Program zasedání naleznete na úřední desce nebo ZDE

11.10.2014: Zájezd do Polska

sobotu 8. listopadu 2014 pořádáme zájezd do Polska - Kudowa Zdrój.

Odjezd v 6,30 z Doubí od potravin, v 6,35 ze Čtveřína od zvonice.

Odjezd zpět z Kudowa Zdrój podle dohody na místě, nejpozději ve 13,30.

Cena zájezdu Kč 100,- budeme vybírat předem v pokladně Obecního úřadu !!

 

11.10.2014: Posezení s JUSTEM

Zástupkyně firmy JUST Vás srdečně zve na posezní s Justem.

Připraveno pro Vás bude

- výstavka výrobků švýcarské firmy JUST, výborné koření, novinky, pomocníci na léto, tombola.

Akce se uskuteční ve středu 22. října 2014 od 17,30 v budově Obecního úřadu ve Čtveříně (doba trvání je cca 1 hodina)

11.10.2014: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 9. listopadu 2014 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u potravin  10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

11.10.2014: Výsledky voleb

 

Výsledky voleb do zastupitelstva obce
10.10.2014 – 11.10.2014
       
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ Čtveřín – Doubí
Zvolení zastupitelé
Pořadí Jméno a příjmení Věk Počet hlasů
1 Dalibor Oplt 61 132
2 Tomáš Preisler 42 116
3 Pavel Stach 36 110
4 Jindřich Škréta 39 111
5 Pavel Faltus 29 111
6 Josef Trojan 65 95
7 Josef Galčík 58 107
Náhradníci
8 Jiří Košek 66 49
9 Eliška Špetlíková 35 98
       
       
Volební účast  
Celkový počet voličů 367  
Počet vydaných obálek 170  
Volební účast v % 46,3  

11.10.2014: Omezení provozu Obecního úřadu dne 27.10.2014

Upozorňujeme občany, že v pondělí 27.10.2014 bude z důvodu čerpání řádné dovolené omezen provoz Obecního úřadu - bude uzavřena pokladna, nebudou ověřovány listiny a podpisy a nebudou vydávány výpisy z Czech Pointu. Děkujeme za pochopení.

30.09.2014: Divadlo v Pěnčíně - neděle 5.10.2014 od 18 hodin

Divadelní spolek VOJAN o.s. Český Dub sehraje v Kulturním domě v Pěnčíně v neděli 5. října 2014 od 18 hodin povídku od Boccaccia LÁSKY PODLE DEKAMERONU. 

Napsal Zdeněk Zelenka. Hrají: Jiří John, Tereza Johnová, Jakub Najman, Martin Müller, Jana Johnová, Jiří Lucius, Ondřej Kukla, Šárka Jodasová, Renata Kořínková, Milan Pavlů, Jiřina Filová, Ondřej Fila. Technika Martin Kolomazník.

Vstupné 60 Kč.

26.09.2014: Lampionový průvod v pátek 26. září 2014

Lampionový průvod pro nepřízeň počasí rušíme. Děkujeme za pochopení.

V pátek 26. září 2014 zve Obecní úřad všechny malé i velké na Lampionový průvod. Sraz s lampiony v 18,55 hod ve Čtveříně u zvonice a v Doubí u kapličky. Odtud půjdou průvody ke Kulturáčku, kde se setkají. U Kulturáčku bude venku připraveno krátké promítání pro děti a malé občerstvení. Doporučujeme s sebou deku.

25.09.2014: Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Společnost ČEZ Distribuce žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,a.s.. Bližší informace na úřední desce nebo ZDE

22.09.2014: Výluka na trati Turnov - Liberec
V úterý 23. září 2014 bude z důvodu opravných prací na kolejích uzavřena trasa mezi Turnovem a Libercem.

Provozovatel dráhy Správa železniční dopravní cesty, s. o. informuje, že dne 23. září 2014 v době od 7:20 hod. do 17:20 hod. bude na železniční trati č. 030 (Hradec Králové -) Jaroměř - Liberec probíhat výluka trati v úseku Turnov - Liberec.

Důvodem výluk jsou opravné práce na kolejích mezi stanicemi Turnov a Jeřmanice.

Dopravce České dráhy, a. s. proto musí přistoupit k následujícím opatřením:

Rychlíky R 1276, 1265, 1274, 1267, 1272, 1269, 1270, 1271, 1268, 1273 a osobní vlaky Os 5404, 5405, 5408, 5407, 5410, 5409, 512, 5411, 5414, 5413 budou nahrazeny náhradní autobusovou dopravou v úseku Turnov - Liberec a opačně.

Náhradní autobusová doprava bude vedena v odchylných časech dle výlukového jízdního řádu.


Umístění zastávek náhradní autobusové dopravy:
Turnov – v ulici U Nádraží před výpravní budovou
Doubí u Turnova – na silnici III/2797 na autobusové zastávce "Čtveřín, Doubí, žel. zast."
Sychrov – na silnici III/2791 na autobusové zastávce "Radimovice"
Sedlejovice – na silnici III/3527 na autobusové zastávce "Žďárek, Hvězda"
Hodkovice nad Mohelkou – místní komunikace před výpravní budovou
Rychnov u Jablonce nad Nisou – místní komunikace před výpravní budovou
Rádlo – na silnici I/35 na autobusové zastávce "Jeřmanice,,hl.sil."
Jeřmanice – místní komunikace před výpravní budovou
Pilínkov – v Puškinově ulici před přejezdem u žel. zastávky
Liberec – Nákladní ulice před příjezdovou halou výpravní budovy

Upozornění
Po dobu výluk nebudou v úsecích s náhradní autobusovou dopravou garantovány služby uvedené v jízdním řádu u jednotlivých vlaků - tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku", "Úschova během přepravy" a "Rozšířená přeprava spoluzavazadel".
Přeprava kočárků bude možná pouze do vyčerpání kapacity autobusu náhradní dopravy.

18.09.2014: Nehoda na přejezdu
V úterý 16. září se odpoledne na přejezdu ve Čtveříně střetlo nákladní vozidlo Avia s projíždějícím rychlíkem od Liberce. Naštěstí nebyl nikdo v autě ani ve vlaku zraněn. O této události se můžete dočíst na stránkách Turnovsko v akci ZDE  nebo stránkách Města Turnov  ZDE

04.09.2014: Povinné očkování psů proti vzteklině

Ve středu 24. září 2014 bude v 15,00 ve Čtveříně u zvonice a v 15,15 v Doubí u kapličky provedeno povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.

Chovatel je povinnen vzít s sebou očkovací průkaz psa a dostavit se ve stanovenou dobu se psem opatřeným vodítkem a náhubkem. Základní poplatek za očkování je 80 Kč za jednoho psa.

 

26.08.2014: Doubské posvícení v Kulturáčku

 

26.08.2014: Zahrada Čech Litoměřice

Obecní úřad Lažany pořádá zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic.

Zájezd se koná v úterý 16.9.2014. Odjezd v 7,30 z Lažan.

Závazné přihlášky do 10. 9.2014 na Obecním úřadě v Lažanech, nebo ve Čtveříně.

19.08.2014: Uzavírka silnice - Sychrovská pouť

Upozorňujeme občany na úplnou uzavírku silnice č. III/2791 v obci Sychrov a Radimovice z důvodu pořádání Sychrovské pouti, a to v sobotu 6.9.2014 a v neděli 7.9.2014 od 6,00 hod do 18,00 hod.


Objízdná trasa bude vedena obousměrně po silnici III/2797, III/2799 a III/2794 přes obec Paceřice, Čtveřín, Pěnčín zpět na silnici III/2791.


Pozor na zvýšený provoz v naší obci !!!

18.08.2014: Rozloučení s prázdninami v sobotu 30. srpna 2014

 

15.08.2014: Bezplatné vzdělávací kurzy v rámci projektu Učíme se pro život

Učíme se pro život je název projektu, který realizuje Vzdělávací centrum Turnov o.p.s. ve spolupráci s Obecními úřady. Jedná se o jedinečnou šanci pro občany jak získat další vzdělání, zcela zdarma.

Kurzy jsou na téma Finanční gramotnost, Práva a ochrana spotřebitele, Občansko-právní minimum, Základní počítačové dovednosti.

Nejbližší kurzy se v okolí Čtveřína konají v Radimovicích, Přepeřích (dále např. Karlovice, Jenišovice, Jiřetín pod Bukovou, Lučany nad Nisou, Chotyně, Světlá pod Ještědem, Všelibice, Martinice v Krkonoších, Benešov u Semil, Bozkov, Chuchelna,  Kněžmost, Mírová pod Kozákovem, Libuň, Rovensko pod Troskami, Poniklá, Dlouhý Most, Paseky nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Žďár).

Bližší informace se dozvíte v letáčku ZDE 

25.06.2014: Otevírací doba bazénu v Turnově na Výšince

 V příloze naleznete otevírací dobu plaveckého bazénu v Turnově.  Otevírací doba bazénu o prázdninách

11.06.2014: Posezení s JUSTEM

Zástupkyně firmy JUST Vás srdečně zve na posezní s Justem.

Připraveno pro Vás bude

- výstavka výrobků švýcarské firmy JUST, výborné koření, novinky, pomocníci na léto, tombola.

Akce se uskuteční v úterý 17. června 2014 od 18,30 v budově Obecního úřadu ve Čtveříně (doba trvání je cca 1 hodina)

11.06.2014: Divadelní představení v Lažanech

 V neděli 15. června 2014 se v Lažanech v Kulturním domě od 19 hodin představení loutkového divadla KOZLÍK.  Obecní úřad Lažany zve všechny občany i občánky. Plakát ZDE

10.06.2014: Sedmihorské léto

Během letních měsíců se v hotelu Even v Sedmihorkách konají kulturní akce -  hudební i divadelní.

Pořadatelé připravili v sedmi termínech od června do srpna velmi zajímavé pořady pro všechny generace.

Plakát k akcím  naleznete ZDE .

Obecní úřad nabízí možnost získat zvýhodněné vstupenky za Kč 120,- na koncert Moravanky Jana Slabáka ve čtvrtek 12.6.2014 od 19 hodin. Zájemci se mohou přihlásit do 12.6.2014 do 9,30 na Obecním úřadě.

04.06.2014: Zasedání obecního zastupitelstva

 Ve středu 11. června 2014 se v Kulturáčku o 18 hodin koná zasedání obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou zváni

03.06.2014: Oznámení o uzavření Obecního úřadu

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude Obecní úřad ve dnech 9.6.2014 a 10.6.2014 uzavřen. Děkujeme za pochopení.

03.06.2014: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Firma ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že 

v pondělí 9.června 2014, v úterý 10. června 2014 a v pátek 20. června dojde od 7,00 do 17,00 

k přerušení dodávky elektřiny v části Doubí. V částí  Čtveřín i v Betlémě by k přerušení dodávky dojít nemělo.

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné  práce na zařízení distribuční soustavy.

30.05.2014: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

V neděli 15. června 2014 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u potravin  10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

29.05.2014: Dětský den 2014

V neděli 1. června 2014 se koná na zahradě za Obecním úřadem od 14 hodin DĚTSKÝ DEN. 

Na programu budou soutěže pro děti, střílení ze vzduchovky, skákací hrad, ukázka auta Police České republiky, ukázka výcviku psů.

Zajištěno bude občerstvení - limonáda, párky, klobásky, pivo.

Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče!

26.05.2014: Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Strana Platné hlasy
Pořadové číslo číslo strany název celkem v %
1 16 ANO 2011 20 32,26
2 14 Česká str.sociálně demokrat. 10 16,13
3 7 Koalice TOP 09 a STAN 8 12,90
4 32 Česká pirátská strana 5 8,06
5 20 Občanská demokratická strana 4 6,45
6 22 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 4 6,45
7 23 Strana zelených 3 4,84
8 6 Strana zdr. Rozumu – NECHCEME EURO 2 3,23
9 10 Komunistická str.Čech a Moravy 2 3,23
10 1 SNK Evropští demokraté 1 1,61
11 5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 1,61
12 18 Moravané 1 1,61
13 24 Strana svobodných občanů 1 1,61
Počet platných hlasů 62 100,00

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 357
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 62
Volební účast 17,37%

Podrobně jsou k nahlédnutí  ZDE

25.04.2014: Čarodějnice

Ve středu 30. dubna 2014 se pořádají hasiči Čtveřín - Doubí na zahradě za školou PÁLENÍ ČARODĚJNIC. Začátek akce v 18 hodin. Bude připraveno občerstvení, limonáda a buřty z udírny. Jste srdečně vítáni !!

20.04.2014: Zájezd do Polska

 V sobotu 26. dubna 2014 pořádáme zájezd do Polska - Kudowa Zdrój.

Odjezd v 6,30 z Doubí od potravin, v 6,35 ze Čtveřína od zvonice.

Odjezd zpět z Kudowa Zdrój podle dohody na místě, nejpozději ve 13,30.

 

24.03.2014: Uzavření Obecního úřadu

Obecní úřad Čtveřín oznamuje, že z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v pondělí 14. dubna 2014 bude Obecní úřad uzavřen.

24.03.2014: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Firma ČEZ Distibuce, a.s. oznamuje, že v pondělí 14. dubna 2014 dojde od 7,00 do 17,00 k přerušení dodávky elektřiny v části Doubí. V částí  Čtveřín i v Betlémě by k přerušení dodávky dojít nemělo.

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné  práce na zařízení distribuční soustavy.

10.03.2014: Schůze obecního zastupitelstva

V pondělí 17. března 2014 se v Kulturáčku ve Čtveříně od 18 hodin koná Schůze obecního zastupitelstva. Zveme všechny občany.

24.02.2014: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

Firma ČEZ Distibuce, a.s. oznamuje, že v úterý 11. března 2014 dojde od 7,00 do 15,00 k přerušení dodávky elektřiny v celé obci - v části Doubí (+ Betlém) i v části Čtveřín.

Důvodem přerušení dodávky elektřiny jsou nezbytné práce na zařízení distribuční soustavy.

17.02.2014:

Sbor dobrovolných hasičů Čtveřín - Doubí pořádá v Kulturáčku ve Čtveříně

 VEPŘOVÉ HODY.

Otevřeno v pátek 21.února 2014, v sobotu 22.února 2014 a v neděli 23.února 2014 vždy od 11 hodin. Vaří Martin Škréta.

 Jste srdečně zváni.

17.02.2014:

Obecní úřad Čtveřín Vás srdečně zve na 

KARNEVAL PRO DĚTI

V sobotu 1. března 2014 od 15 hodin v Kulturáčku ve Čtveříně.

Čekají na Vás soutěže, hry, písničky, občerstvení.

Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče.

17.02.2014:

Zveme všechny vážené občany v maskách i bez masek v sobotu 22. února 2014 na

Masopustní průvod.

Průvod se sejde ve 14 hodin ve Čtveříně na křižovatce u Kopalů - u čp. 10, projde Čtveřínem a zakončí cestu v Kulturáčku v Doubí, kde se konají vepřové hody.

Všichni jsou srdečně vítání a zvání a věříme, že se budete dobře bavit !

30.01.2014: Místní poplatek za psy v roce 2014

Do 31. března 2014 je splatný místní poplatek ze psů. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

za prvního psa Kč 60,-,

za druhého a každého psa téhož majitele Kč 120,-

pro uživatele důchodu Kč 30,-.

Místní poplatek upravuje Obecně závazná vyhláška 1/2010.

30.01.2014: Poplatek za odpady v roce 2014
Obecní úřad upozorňuje občany, že dnem 31. března 2014 končí termín pro úhradu 1. splátky poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Poplatek je možné uhradit v úřední hodiny, tj. v pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 18:00. V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol na telefonním čísle 485 146 118. Tento variabilní symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Bezhotovostní platbu lze poukázat na účet Obce Čtveřín 126 346 73 79 / 0800. Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu, případně avízo platby nezbytné. Výše poplatku zůstává stále stejná, tj. Kč 400,- / osobu.

Druhá část poplatku za likvidaci komunálního odpadu je splatná do 31.srpna 2014

29.01.2014: Zájezd na výstavu ZEMĚDĚLEC

Obecní úřad Lažany požádá zájezd na výstavu ZEMĚDĚLEC 2014 ve čtvrtek 20. března 2014. Odjezd v 7,30 z Lažan.

Závazné přihlášky do 10.3.2014 na Obecním úřadě v Lažanech.

27.01.2014: Rozšíření úředních hodin Finančního úřadu

Rozšíření úředních hodin Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Turnově pro výběr přiznání k dani z nemovitých věcí v lednu 2014.

Na oddělení majetkových daní, oceňování a ostatních agend budou přítomni referenti, kteří budou poplatníkům vydávat formuláře k podávání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2014 a budou od nich tyto vyplněné formuláře přijímat, případně jim poskytnou informace potřebné pro jejich správné vyplnění.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí, jakož i další tiskopisy, které by poplatník případně potřeboval, lze vytisknout nebo i vyplnit a poté vytisknout na internetu:

-  na stránce  http://www.financnisprava.cz/  (ikona v záhlaví „DAŇOVÉ TISKOPISY“ nebo DANĚ ELEKTRONICKY“),

- na stránce  http://www.daneelektronicky.cz/  jsou k dispozici elektronická podání pro finanční správu, kde je k dispozici i „průvodce formulářem“, za jehož pomoci může poplatník jednoduchým způsobem přiznání k dani z nemovitých věcí (i jiná podání) vyplnit, poté vytisknout, podepsat a odeslat či odevzdat na finanční úřad.

Úřední hodiny na Oddělení majetkových daní, oceňování a ostatních agend na Finančním úřadě pro Liberecký kraj, Územním pracovišti v Turnově v týdnu  od 27. do 31. ledna 2014:

PO   27. ledna 2014   8:00 - 17:00

ÚT   28. ledna 2014   8:00 - 13:30

ST   29. ledna 2014   8:00 - 17:00

ČT   30. ledna 2014   8:00 - 13:30

   31. ledna 2014   8:00 - 13:30 

27.01.2014: Daň z nemovitostí - informace

Daň z nemovitých věcí – musím podat daňové přiznání, i když jsem nic nekoupil ani neprodal?

Někteří poplatníci budou muset v souvislosti se změnou zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, účinnou od 1.1. 2014, podat do konce ledna 2014 daňové přiznání k dani z nemovitých věcí (do konce roku 2013 k „dani z nemovitostí“), ačkoliv žádnou nemovitost nenabyli ani nepozbyli. Důvodem je skutečnost, že u nich dojde ve srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně ve smyslu § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, a to v důsledku změny některých ustanovení tohoto zákona. Tito poplatníci mají povinnost podat daňové přiznání na rok 2014 i tehdy, dojde-li u nich ke snížení daňové povinnosti. Bližší info ZDE

07.01.2014: Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 11. ledna 2014 se v Kulturáčku ve Čtveříně koná Turnaj ve stolním tenise. Začátek ve 12 hodin. Jste srdečně zváni.

19.12.2013: Vánoční přání

Obecní úřad Čtveřín přeje všem občanům krásné vánoční svátky prožité v klidu a pohodě, dětem dárečky pod stromeček a všem  do roku 2014 pevné zdraví, štěstí, spokojenost v osobním životě a úspěchy v práci i podnikání.

 

10.12.2013: Schůze obecního zastupitelstva

Ve středu 18. prosince 2013 se od 18 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně schůze OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Všichni občané jsou srdečně zváni.

Na programu bude mimo jiné rozpočtové opatření za rok 2013, rozpočet na rok 2014, rozpočtový výhled aj.

18.11.2013: Mikulášská nadílka
Mikulášská nadílka

V sobotu 30. listopadu 2013 se koná od 15 hodin v Kulturáčku ve Čtveříně  Mikulášská nadílka.

Děti se mohou těšit na hry, soutěže a dětskou diskotéku s moderátorem Zdeňkem Kaňkou.

Všichni jsou srdečně zváni !

26.10.2013: Zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na přestavení Štědrý den u Spejlbů.

Obecní úřad pořádá zájezd do Divadla Spejbla a Hurvínka v Praze na přestavení Štědrý den u Spejblů.

Zájezd se uskuteční v sobotu 14.prosince 2013. Odjezd z Doubí od autobusové zastávky v 8,15, ze Čtveřína 8,20 od zvonice.

Představení začíná v 10,30, končí v 11,30 (12,00).

Vstupenka do divadla stojí Kč 170,-.

Dětem do 15 let s trvalým pobytem ve Čtveříně / Doubí hradí vstupenky Obecní úřad.

Rezervace vstupenek je možná na Obecní úřadě ve Čtveříně osobně, případně telefonicky (485 146 118).

Zarezervované vstupenky je nutné vyzvednout a zaplatit na Obecním úřadě od poloviny listopadu.

Bližší informace k představení na stránkách divadla ZDE

26.10.2013: Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Strana Platné hlasy
Pořadové číslo číslo strany název celkem v %
1 20 ANO 2011 76 32,2
2 1 Česká str.sociálně demokrat. 32 13,55
3 4 TOP 09 24 10,16
4 21 Komunistická str.Čech a Moravy 23 9,74
5 17 Úsvit přímé demokr.T.Okamury 20 8,47
6 3 Česká pirátská strana 18 7,62
7 6 Občanská demokratická strana 18 7,62
8 23 Strana zelených 8 3,38
9 11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 7 2,96
10 2 Strana svobodných občanů 3 1,27
11 15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2 0,84
12 18 Dělnic.str.sociální spravedl. 2 0,84
13 5 HLAVU VZHŮRU - volební blok 1 0,42
14 9 politické hnutí Změna 1 0,42
15 13 Suver.-Strana zdravého rozumu 1 0,42
16 7 Romská demokratická strana 0 0
17 10 Strana soukromníků ČR 0 0
18 22 LEV 21-Národní socialisté 0 0
Počet platných hlasů 236

Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého a zvláštního seznamu voličů 367
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 236
Volební účast 64,31%

21.10.2013: Informace Obecního úřadu Lažany

 Obecní úřad Lažany zve na:

 * Představení loutkového divadélka KOZLÍK. Akce se uskuteční v sobotu 9. listopadu 2013 od 17 hodin v kulturním domě v Lažanech. Bližší informace  ZDE

* Sousedské posezení s poslechem lidových písní v podání hudebního seskupení HEŘMÁNEK v sobotu 9. listopadu 2013 od 19 hodin v kulturním domě v Lažanech. Bližší informace ZDE

07.10.2013: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny

V úterý 22.10.2013 dojde od 8,00 do 15,00 k přerušení dodávky elektřiny v Doubí - od Obecního úřadu při hlavní silnici až k Huse.

Obecní úřad bude tento den uzavřen. Obchod Jednoty v Doubí bude otevřen dle běžné otevírací doby.

20.09.2013: Lampionový průvod v pátek 27. září 2013

V pátek 27. září 2013 zve Obecní úřad všechny malé i velké na Lampionový průvod. Sraz s lampiony v 18,40 hod ve Čtveříně u zvonice a v Doubí u kapličky. Odtud půjdou průvody ke Kulturáčku, kde se setkají. U Kulturáčku bude venku připraveno krátké promítání pro děti a malé občerstvení. Doporučujeme s sebou deku.

18.09.2013: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
 V neděli 10.listopadu 2013 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u Jednoty od 10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

18.09.2013: Divadlo v Pěnčíně - neděle 6.10.2013 od 18 hodin
Divadelní společnost VOJAN o.s. Český Dub Vás srdečně zve na komedii (NE)PRODEJNÉ MANŽELKY. Divadlo se koná v neděli 6. října od 18 hodin v Kulturním domě v Pěnčíně. Vstupně 50 Kč. Info ZDE

16.09.2013: Objízdné trasy z důvodu opravy silnice v Lažanech a ve Čtveříně

ÚPLNÁ UZAVÍRKA V LAŽANECH

 ODE DNE 20.9.2013 ( PÁTEK) DO DNE 22.9.2013 ( NEDĚLE )

Úplná uzavírka silnice III/01016 pozemek p. č. 72/2 a část pozemku p. č. 462/1 v obci Lažany, k.ú. Lažany u Sychrova z důvodu opravy vozovky objízdné trasy v úseku

od obecního úřadu obce Lažany po konec obce ve směru na obec Ohrazenice v délce cca 500m

 Objízdná trasa

bude vedena obousměrně z obce Ohrazenice po silnici III/2797 přes obec Čtveřín

Autobusová osobní linková doprava:

Dne 20.9.2013 ( pátek ) se spoj veřejné autobusové linky č. 670363 vrátí do režimu fungování před 1.9.2013 ( všechny spoje pojedou přes obec Čtveřín a do obce Lažany zajedou pouze od osady Doubí, školy pro otočení na návsi s vyjímkou spoje 16, který obec Lažany vynechá z důvodu, aby dodržel příjezd na 13,30 hodin na směny do Turnova ).

Dotčena uzavírkou bude i linka č. 670367 Turnov-Trávníček-Český Dub. Pro tuto linku to bude znamenat jen změnu trasy, pojede přes Čtveřín s otočením v obci Lažany.

 

ÚPLNÁ UZAVÍRKA VE ČTVEŘÍNĚ

ODE DNE 23.9.2013 ( PONDĚLÍ) DO DNE 27.9.2013 ( PÁTEK )

Úplná uzavírka silnice III/2797 pozemek p. č. 758/4 a část pozemku p. č. 758/3 v obci Čtveřín, k.ú. Čtveřín z důvodu opravy vozovky v úseku

od křižovatky se silnicí III/2799 ( směr obec Pěnčín ) = od autobusové zastávky

po křižovatku se silnicí III/01016 ( směr obec Lažany ) v délce cca 800 m

 Objízdná trasa

bude vedena obousměrně z obce Čtveřín po silnici III/01016 přes obec Lažany a dále z obce Ohrazenice po silnici III/2797 směr Čtveřín a Pěnčín.

Autobusová osobní linková doprava:

Žádný spoj nebude dle jízdního řádu oficiálně uzavírkou dotčen.

Formálně bude dotčena trasa spoje l. č. 670 363/205, který pojede stejně jako spoj 670 363/206 přes obec Lažany a v obci Čtveřín, Doubí, škola se v křižovatce otočí.

Neformálně pak budou dotčeny uzavírkou i trasy spojů 670 363/12, které historicky, ač to není v jízdním řádu, jedou za běžných okolností přes obec Lažany, jejichž zastávku mimo JŘ obslouží a po dobu uzavírky nepojedou přes obec Lažany a Čtveřín, ale dojedou do obce Lažany kde se na návsi otočí. 

Bližší informace zde : Čtveřín   Lažany

11.09.2013: Zasedání obecního zastupitelstva
Ve středu 18. září se od 18 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou zváni.

02.09.2013: Povinné očkování psů proti vzteklině

Ve středu 18. září 2013 v 15,00 ve Čtveříně nebo v 15,15 v Doubí bude provedeno povinné očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.

Chovatel

 • je povinnen vzít s sebou očkovací průkaz psa

 • dostavit se ve stanovenou dobu se psem opatřeným vodítkem a náhubkem

Základní poplatek za očkování je 80,- Kč za jednoho psa.

 

19.08.2013: Doubské posvícení
Ve dnech 30. srpna 2013 - 1. září 2013 se koná v Kulturáčku tradiční Doubské posvícení. Otevřeno v pátek 30.8.2013 od 17 hodin, v sobotu  31.8.2013 od 11 hodin, v neděli 1.9.2013 od 11 hodin. Připravena bude tradiční posvícenská kuchyně - skopová pečeně, roláda, plíčky na smetaně, guláš, nadívaná kachna, řízek, klobása. Vaří Pavel Bláha. Plakát ZDE

18.08.2013: Pozvánka na oslavy Ještědu
Dne 21. září 2013 se uskuteční Oslavy Ještědu -  odstartují v 9:30 hodin na hoře Ještěd. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jindy nepřístupné prostory vysílače a hotelu Ještěd. Po celý den (10:00 – 21:00) zde bude probíhat bohatý kulturní doprovodný program – např. módní přehlídky dobových modelů, tradiční vynášení sudů piva na vrchol, výjezd autoveteránů na Ještěd a jejich komentovaná prezentace, hudební vystoupení, promítání dobového filmu podle přání veřejnosti. Bližší ZDE

17.08.2013: Dovolená - Jednota v Doubí
Jednota Nymburk upozorňujeme občany, že v týdnu od 19.8.2013 do 24.8.2013 bude obchod Jednoty v Doubí  z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen

10.06.2013: Schůze obecního zastupitelstva

Ve středu 19. června 2013 se od 18 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou zváni.

03.06.2013: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
V sobotu 22. června 2013 proběhne v naší obci ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu:

V Doubí u krámu od 10,15 - 10,25

Ve Čtveříně u autobusové zastávky 11,05 - 11,15

28.05.2013: Koncert Ilony Csákové v Příšovicích

28.05.2013: Zájezd Obecního úřadu v Přepeřích do divadla HYBERNIA

Obecní úřad v Přepeřích pořádá zájezd do pražského divadla Hybernia na muzikál Lucrezia Borgia. Zájezd se uskuteční v sobotu 8. června 2013. Začátek představení je v 18.00 hodin a odjezd autobusu je v 15.30 z návsi v Přepeřích a v 15.35 z Potůčku. Protože jsou stále volná místa, nabízí OÚ Přepeře vstupenky i našim občanům. Oficiální cena 1 vstupenky je 600,- Kč a Obecní úřad hradí 50% z této ceny vstupenky a autobusovou dopravu. Konečná cena pro účastníka činí 300,- Kč. Přihlášky přijímá Obecní úřad v Přepeřích na tel. č.481 312 948 do 5. června 2013.

 

 

06.05.2013: Od června dojde ke změně vývozu popelnic !!
Od června 2013 dojde ke změně vývozu popelnic . Ty budou vyváženy ve středu v liché týdny (5.6, 19.6...). Vzhledem k tomu, že čas vývozu není přesně stanoven, doporučujeme přistavit popelnici již v úterý večer.

29.04.2013: V květnu budou popelnice vyváženy vždy ve středu v sudý týden (v květnu 1.5., 15.5. a 29.5.)

29.04.2013: V úterý 30. dubna 2013 pořádají naši hasiči ČARODĚJNICE u školy. Jste srdečně zváni.

05.04.2013: V sobotu 20.4 2013 se koná zájezd do Kudowa Zdroj. Odjezd v 6,30 z Doubí, v 6,35 ze Čtveřína.

13.03.2013: Schůze zastupitelstva Obce Čtveřín
Ve středu 20. března se od 18 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou zváni.

04.03.2013: Upozornění pro držitele řidičských průkazů:
Řidičské průkazy, které byly vydány od 1. 1. 2001 do 30. 4. 2004 a jejichž platnost končí 31. 12. 2013, by měly být včas vyměněny za nové - včasné podání žádosti ušetří žadatelům čas, který by v závěru roku mohli strávit čekáním ve frontě.

K výměně je potřeba přinést jednu průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz.

Úřední hodiny na odboru dopravy, který sídlí v Turnově ve Skálově ulici čp. 72, jsou v Po a St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, v Út, Čt, Pá 8:00 - 12:00.

27.02.2013: Divadelní představení v KD Podháj
Divadelní společnost Vojan o.s., Český Dub uvádí v neděli 10. března 2013 od 16 hodin v Kulturním domě na Podháji komedii (NE)PRODEJNÉ MANŽELKY. Bližší informace ZDE

25.02.2013: Poplatek za psy
Upozorňujeme občany na splatnost místního poplatku ze psů. Ta je stanovena Obecně závaznou vyhláškou 1/2010 do 31. března běžného roku. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
za prvního psa Kč 60,-,
za druhého a každého psa téhož majitele Kč 120,-,
pro uživatele důchodu Kč 30,-.

25.02.2013: Poplatek za odpady
Obecní úřad upozorňuje občany, že dnem 31. března 2013 končí termín pro úhradu 1. splátky poplatku za likvidaci komunálního odpadu. Poplatek je možné uhradit v úřední hodiny, tj. v pondělí 08:00 – 12:00 13:00 – 18:00.

V případě bezhotovostní platby sdělí správce poplatku variabilní symbol na telefonním čísle 485 146 118. Tento variabilní symbol je u poplatníka stabilní a lze jej použít i při platbách v dalších letech. Bezhotovostní platbu lze poukázat na účet Obce Čtveřín 126 346 73 79 / 0800. Pro správné zařazení platby je uvedení variabilního symbolu, případně avízo platby nezbytné.

Výše poplatku zůstává stále stejná, tj. Kč 400,- / osobu.

Druhá část poplatku za likvidaci komunálního odpadu je splatná do 31.srpna 2013

18.02.2013: Karneval pro děti

V sobotu 23. února 2013 se od 15 hodin koná v Kulturáčku Maškarní karneval pro děti. Součástí karnevalu bude soutěž o nejhezčí masku. Bližší informace ZDE.  Zveme všechny děti i jejich doprovod!

18.02.2013: Vepřové hody
Od pátku 22.2.2013 do pondělí 25.2.2013 se v Kulturáčku konají vepřové hody. Otevřeno vždy od 11 hodin. Všichni jsou srdečně zváni.

 

26.01.2013: Výsledky volby prezidenta - II.kolo
 
Počet oprávněných voličů 367
Počet platných hlasů 220
Volební účast v % 59,95
hlasy %
Ing. Miloš Zeman 120 54,54
Karel Schwarzenberg 100 45,45

14.01.2013: Informace k volbě prezidenta - II. kolo
Druhé kolo volby prezidenta se koná  v pátek 25. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8 do 14 hodin. Volební lístky tentokrát voliči nedostanou předem do schránky, volební lístky budou k dispozici ve volební místnosti. Bližší informace k volbám najdete na úřední desce, nebo ZDE

14.01.2013: Povídání se členem expedice ŠPICBERKY
V kulturním domě v Pěnčíně se v úterý 15. ledna od 18 hodin koná povídání se členem expedice ŠPICBERKY. Podrobnosti k akci najdete ZDE

12.01.2013: Výsledky volby prezidenta 2013
 
Schwarzenberg Karel 63
Zeman Miloš Ing. 48
Dienstbier Jiří 47
Fischer Jan Ing. Csc. 41
Franz Vladimír Prof. JUDr. 25
Roithová Zuzana MUDr. MBA 11
Bobošíková Jana Ing. 11
Fischerová Taťana 10
Sobotka Přemysl MUDr. 9

 

 
Počet oprávněných voličů 367
Počet platných hlasů 265
% voličů 72,21

02.01.2013: Prezidentské volby
V pátek 11. ledna 2013 od 14 do 22 hodin a v sobotu 12. ledna 2013 od 8 do 14 hodin se konají volby prezidenta. Bližší informace k volbám najdete na úřední desce, nebo ZDE

20.12.2012:

Obecní úřad přeje všem občanům příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, hodně štěstí, mnoho osobních a pracovních úspěchů a šťastné vykročení do roku 2013.

20.12.2012: Svoz popelnic o vánočních svátcích
Severočeské komunální služby s.r.o.plánují provoz o vánočních svátcích a na začátku roku 2013 takto:
V týdnu od 24.12. do 30.12.2012 bude svoz posunut o jeden den. Středeční svoz 26.12.2012 proběhne ve čtvrtek 27.12.2012.
V týdnu od 31.12. do 6.1.2013 bude posunuta odpolední směna 31.12.2012 a ranní směna 1.1.2013. Středeční svoz 2.1.2013 proběhne ve čtvrtek 3.1.2013
Děkujeme Vám za pochopení.

20.12.2012: Dovolená na Obecní úřadě
Z důvodu čerpání dovolené bude obecní úřad od 21.12. 2012 do 4.1.2013 uzavřen. První úřední den v roce 2013 bude pondělí 7.1.2013.

19.12.2012: Pozvánka na koncert Jaroslava Svěceného
Tento pátek 21.prosince 2012 se koná od 16 hodin v kostele v Přepeřích koncert Jaroslava Svěceného. Lístky v ceně 230,- je možno zakoupit na místě před koncertem.

03.12.2012: Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
V pondělí 10.12.2012 se od 18 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou zváni.

19.11.2012: Mikuláška nadílka v Kulturáčku
V sobotu 1.prosince jste srdečně zváni od 14 hodin do Kulturáčku na MIKULÁŠSKOU NADÍLKU PRO DĚTI. Pro malé i velké budou připraveny hry, soutěže a dětská diskotéka Umělecké agentury KAZ Nový Bor. Nakonec přijde Mikuláš s doprovodem. Bližší info ZDE

19.11.2012: Malířská soutěž pro děti na téma "LÉTO A PODZIM V NAŠÍ OBCI"
Všem dětem připomínáme vyhlášenou malířskou soutěž na téma "LÉTO A PODZIM V NAŠÍ OBCI". Děti mohou namalovat obrázek a donést na Obecní úřad. Výstava obrázků a ocenění autorů proběhne v Kulturáčku při  Mikulášké nadílce.

06.11.2012: Divadelní představení v Pěnčíně 18.11.2012
Divadelní společnost Vojan o.s. uvádí komedii Donalda Churchilla NATĚRAČ v Kulturním domě v Pěnčíně dne 18. listopadu 2012 od 18 hodin. Bližší podrobnosti ZDE.

18.10.2012: Lampionový průvod
V pátek 26. října 2012 zve Obecní úřad všechny malé i velké na Lampionový průvod. Sraz s lampiony v 17,40 hod ve Čtveříně u zvonice a v Doubí u kapličky. Odtud půjdou průvody ke Kulturáčku, kde se setkají. U Kulturáčku bude venku připraveno krátké promítání pro děti. Doporučujeme s sebou deku.

16.10.2012: Oznámení o přerušení dodávky VODY
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. oznamují, že v pátek 26.října 2012 dojde k přerušení dodávky vody od 8,00 do 12,00 hod. Více informací odbdržíte na zákaznické lince společnosti 840 111 111.

15.10.2012: Výsledky voleb do zastupitelstva kraje

 
Kandidátní listina Platné hlasy
číslo název celkem v %
23 Starostové pro Liberecký kraj 26 20,8
60 Česká str.sociálně demokrat. 22 17,6
69 ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ 21 16,8
43 Komunistická str.Čech a Moravy 19 15,2
70 Občanská demokratická strana 14 11,2
62 TOP 09 a Starostové 9 7,2
90 Nová budoucn.pro Liberecký kr. 3 2,4
72 Česká strana selského rozumu 2 1,6
93 Česká pirátská strana 2 1,6
7 Volte Pr.Blok www.cibulka.net 2 1,6
14 Str.pro otevřenou společnost 2 1,6
49 SUVERENITA - Blok JB pro LBK 2 1,6
8 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 0,8
Počet platných hlasů 125
Volební účast 35,23%

01.10.2012: Zájezd do Polska - v sobotu 10. listopadu 2012
V sobotu 10. listopadu 2012 pořádáme zájezd do Polska - Kudowa Zdrój.

Odjezd v 6,30 z Doubí od potravin, v 6,35 ze Čtveřína od zvonice.

Cena zájezdu Kč 50,- / osoba - budeme vybírat v autobusu.

Odjezd zpět z Kudowa Zdrój podle dohody na místě, nejpozději ve 13,30.

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě ve Čtveříně - tel. 485 146 118, 774 443 103.

20.09.2012: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci v neděli 11. listopadu 2012. Zastávka v Doubí u Jednoty od 10,15 do 10,25, ve Čtveříně u autobusové zastávky od 11,05 do 11,15.

10.09.2012: Pozvánka na schůzi obecního zastupitelstva
V pondělí 17.9.2012 se od 18 hodin koná v Kulturáčku ve Čtveříně schůze obecního zastupitelstva. Všichni občané jsou zváni.

10.09.2012: Vakcinace psů proti vzteklině
Ve středu 19. září 2012 proběhne očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině. Od 15,00 ve Čtveříně u zvonice, od 15,15 v Doubí u kapličky. Chovatel je povinnen vzít s sebou očkovací průkaz psa a dostavit se se psem opatřeným vodítkem a náhubkem.
Základní poplatek za očkování je Kč 70,- za jednoho psa.

06.09.2012: Výluka na trati 030 ze Železného Brodu do Liberce
Od 6.9.2012 od 7:00 do 12.9.2012 do 17:00 bude probíhat výluka na trati 030 ze Železného Brodu do Liberce. Výlukový jízdní řád najdete ZDE. Zastávka náhradní autobusové dopravy v Doubí je na silnici III/2797 na autobusové zastávce "Čtveřín, Doubí, žel. zast."

23.08.2012: Posvícení 1.9.2012 - 2.9.2012 a dechovka PLECHAŘINKA
V sobotu 1.9.2012 a neděli 2.9.2012 se koná vždy od 12 hod. v Kulturáčku ve Čtveříně POSVÍCENÍ. V sobotu od 15 hodin bude hrát na zahradě školy (v případě příznivého počasí) dechovka PLECHAŘINKA. Všichni jsou srdečně zváni.

15.08.2012: Uzavírka silnice v Ohrazenicích od 20.8.2012 do 30.11.2012 - rekonstrukce mostu

Od 20.8.2012 do 30.11.2012 proběhne v Ohrazenicích z důvodu rekonstrukce mostu úplná uzavírka silnice III/01016. Objízdná trasa bude vedena obousměrně z obce Ohrazenice po silnici III/2797 přes obec Čtveřín.

Autobusové linky č. 540 30 (spoj 3), 670 309 (spoj 12), 670 363 (10 spojů) a 670 367  (spoj 3) zajedou do Lažan, kde se otočí a přes Čtveřín a Ohrazenice pojedou dále po stávající trase.

Spoje 670 363 (10 s 12) nebudou dopravně obsluhovat zastávky Čtveřín, Doubí-škola a Lažany a pojedou od Doubí přímo po objízdné trase.

V místě rekonstrukce mostu bude vybudován koridor pro bezpečný pěší provoz stavbou.

Bližší informace na úřední desce ZDE

08.08.2012: Upozornění na úplnou uzavírku silnice Paceřice-Husa - Radimovice
V době konání tradičního mezinárodní festivalu skotské kultury - 12. Skotských her, ve dnech  24.8.2012 od 20,00 hod do 25.8.2012 do 24,00 hod  a v době konání tradiční Sychrovské pouti ve dnech 1.9.2012 a 2.9.2012 vždy od 6,00 hodin do 18,00 hodin proběhne úplná uzavírka na silnici III/2791 v úseku od křižovatky se silnicí III/2797 v Paceřicích - Huse po křižovatku se silnicí III/27710 v Radimovicích. Objízdná trasa bude vedena obousměrně silnicí III/2797,III/2799 a III/2794 přes obce Paceřice, Čtveřín, Pěnčín zpět na silnici III/2791. Upozorňujeme občany na zvýšený provoz v naší obci.

16.07.2012: Omezení provozu OÚ od 20.8.2012 do 3.9.2012
Upozorňujeme občany, že od pondělí 20.8.2012 do pátka 31.8.2012 a v pondělí 3.9.2012 od 8,00 do 13,00 nebudeme na Obecním úřadě ověřovat listiny a podpisy a nebudou vydávány výpisy z Czech Pointu. Děkujeme za pochopení.

10.07.2012: Informace ke spuštění základních registrů

Dne 1.7.2012 byl spuštěn ostrý provoz základních registrů. 

Smyslem a účelem základních registrů je:
 • bezpečně poskytovat vybrané právně závazné referenční údaje o definovaných objektech a subjektech
 • promítat změny v těchto údajích provedené oprávněnými editory do celé veřejné správy
 • umožnit bezpečné a transparentní poskytování údajů i z dalších informačních systémů ve veřejné správě
 • zavést kontrolu subjektů údajů nad údaji o nich vedených
 • zásadně zjednodušit ohlašovací povinnost
 • vytvořit předpoklady pro optimalizaci a sjednocení procesů veřejné správy
Přínosem základních registrů
 • klient nemusí dokladovat referenční údaje o něm vedené
 • klient má přehled, jaké referenční údaje jsou o něm vedeny a kdo je využívá – na vyžádání nebo jednou ročně bezplatně do datové schránky mu je poskytnut výpis referenčních údajů o něm vedených a záznamů jejich využívání jednotlivými OVM
 • dochází k automatickému rozesílání změn vybraných referenčních údajů na ty soukromoprávní subjekty, které si klient sám určí (bance, pojišťovně, apod.)
   
Systém základních registrů obsahuje
tyto agendy a registry

REGISTR OBYVATEL (garantem základního registru je Ministerstvo vnitra)
aktuální referenční údaje o občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu nebo zahraničních vlastnících nemovitostí

REGISTR OSOB (správcem je Český statistický úřad)
registr obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajicích fyzických osobách nebo orgánech veřejné moci

REGISTR ÚZEMNÍ IDENTIFIKACE ADRES A NEMOVITOSTÍ (správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální)
údaje o základních územních prvcích, např. Území států, krajů, obcí nebo částí obcí, parcel či ulic

REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ (správcem je Ministerstvo vnitra)
údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob

INFORMAČNÍ SYSTÉM ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ (správcem je Ministerstvo vnitra)
v jeho rámci budou čtyři základní registry fungovat. Provozovat ho bude Správa základních registrů
 
ORG – PŘEVODNÍK (správcem úřad pro ochranu osobních údajů)

klíčový projekt pro ochranu osobních údajů v registrech a to cestou náhrady dosavadního používání rodného čísla jako univerzálního identifikátoru fyzické osoby systémem bezvýznamových identifikátorů.

26.06.2012: Informace k odstávce centrálního registru vozidel
V souvislosti s přechodem na novou verzi centrálního registru vozidel bude celostátně odpojeno programové vybavení registračních míst v termínu 2.7., 3.7. a 4.7.2012. Z tohoto důvodu nebude možné provádět žádné úkony spojené s registrací vozidel tzn. odhlašování, registrace, ani vyřazování vozidel. Provoz registračního místa bude omezen pouze na vyřizování dotazů. Celá agenda bude funkční od pondělí 9.7.2012. Ostatní pracoviště dopravního odboru MěÚ v Turnově (řidičské průkazy, vyřizování přestupků a agenda pozemních komunikací) bude v normálním provozu.

13.06.2012: Omezení provozu OÚ v pondělí 18.6.2012
V pondělí 18.6.2012 bude z důvodu účasti paní účetní na semináři v Liberci od 8,00 do cca 15,30 uzavřena pokladna, nebude prováděno ověřování listin a podpisů a vydávány výpisy z Czech Pointu. Děkujeme za pochopení.

12.06.2012: Sportovní den na Rohance - "ROHANOVA MÍLE"
Obecní úřad Paceřice Vás zve v sobotu 16. června 2012 na SPORTOVNÍ DEN. Registrace účastníků od 13 hodin. Podrobnosti k akci ZDE

11.06.2012: Schůze zastupitelstva Obce Čtveřín
V úterý 19. června se koná schůze zastupitelstva Obce Čtveřín. Začátek v 18 hodin v Kulturáčku ve Čtveříně. Jste srdečně zváni.

30.05.2012: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci v sobotu 16. června 2012. Zastávka v Doubí u Jednoty od 10,15 do 10,25, ve Čtveříně u autobusové zastávky od 11,05 do 11,15.

14.05.2012: Dětský den v sobotu 2.6.2011
V sobotu 2. června bude od 14 hodin na zahradě školy připraven dětský den - soutěže, hry, písničky, občerstvení.... Všichni jste srdečně zváni.

10.05.2012: Vývoz popelnic od května do konce října
Od začátku května do konce října je letní sezóna pro vývoz popelnic. V tomto období budou VŠECHNY popelnice vyváženy 1 x 14 dní - pouze v sudých týdnech VE STŘEDU

 
květen 2.5.2012 16.5.2012 30.5.2012
červen 13.6.2012 27.6.2012
červenec 11.7.2012 25.7.2012
srpen 8.8.2012 22.8.2012
září 5.9.2012 19.9.2012
říjen 3.10.2012 17.10.2012

 

30.04.2012: Čarodějnice 2012
V pondělí 30.4.2012 se konají od 18 hodin na hřišti za školou ČARODĚJNICE. Pro příchozí bude připraven oheň, občerstvení, zábava. Všichni jsou srdečně zváni.

24.04.2012: Omezení provozu Obecního úřadu v pondělí 30.4.2012 a 7.5.2012
V pondělí 30.4.2012 budou úřední hodiny pouze do 15 hodin. V pondělí 7.5.2012 bude z důvodu čerpání řádné dovolené Obecní úřad uzavřen.

16.04.2012: Setkání seniorů
V sobotu 21. dubna 2012 proběhne v Kulturáčku od 18 hodin přátelské setkání seniorů. Připraveno bude promítání fotografií, občerstvení a hudba. Všichni senioři jsou srdečně zváni.

29.03.2012: Splatnost místních poplatků
Upozorňujeme občany na splatnost místních poplatků za odpady a psy. Dle platných vyhlášek obce je stanovena splatnost do 31.3.2012. Žádáme proto ty občany, kteří místní poplatky dosud neuhradili, aby tak co nejdříve učnili. Vyhlášky jsou k nahlédnutí na úřední desce, v sekci vyhlášky, nebo zde  ODPADY PSI

23.03.2012: Veřejná vyhláška - na úřední desce
V sekci úřední deska si můžete přečíst Veřejnou vyhlášku - Oznámení o vystavení a veřejném projednání Návrhu Územního plánu Čtveřín.

12.03.2012: Schůze OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V úterý 20. března se koná schůze zastupitelstva Obce Čtveřín. Začátek v 18 hodin v Kulturáčku ve Čtveříně. Jste srdečně zváni.

10.03.2012: Zájezd do Kudowa Zdrój
V sobotu 24.března 2012 pořádáme zájezd do Polska - Kudowa Zdrój.

Odjezd v 6,30 z Doubí od potravin, v 6,35 ze Čtveřína od zvonice.

Cena zájezdu Kč 50,- / osoba - budeme vybírat v autobusu.

Odjezd zpět z Kudowa Zdrój podle dohody na místě, nejpozději ve 13,30.

Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě ve Čtveříně - tel. 485 146 118, 774 443 103.

27.02.2012: Maškarní pro děti v sobotu 10. března 2012
V sobotu 10. března jste od 15 hodin srdečně zváni na KARNEVAL pro děti v Kulturáčku ve Čtveříně. Těšit se můžete na kouzelníka, písničky, hry a spoustu zábavy.

16.02.2012: Masopustní průvod
V sobotu 18. února se koná ve Čtveříně Masopustní průvod. Sraz účastníků průvodu v maskách bude na návsi ve Čtveříně v 15 hodin. Průvod projde vsí, zakončení průvodu v Kulturáčku na vepřových hodech. Všichni jsou srdečně zváni!!!  Neseďte doma a přijďte se pobavit

16.02.2012: Vepřové hody
Od pátku 17.2.2012 do neděle 19.2.2012 se konají v Kulturáčku VEPŘOVÉ HODY. Otevřeno bude vždy od 11 hodin. Všichni jsou srdečně zváni!!

15.02.2012: Statistika obyvatel
V příloze je k nahlédnutí statistika obyvatel za rok 2011. Statistika obyvatel

15.02.2012: Přehled odpadů v roce 2011

V přiložené tabulce můžete nahlédnout, jaké byly v roce 2011 příjmy a výdaje obce, týkající se odpadů.   TABULKA

06.02.2012: Klání "O sněhovou královnu a sněhového krále"
Všichni malí i velci jsou zváni v sobotu 11. února od 13 hodin do Čtveřína na velké klání "O sněhovou královnu a sněhového krále."  S sebou boby, sáně. Masky jsou vítány! Občerstvení zajištěno. Bližší info zde.

02.02.2012: Platba za odpady a za psa v roce 2012
 • Platba za odpady v roce 2012 zůstává ve výši
  Kč 400,- za osobu (příp. chatu).
 • Platba za psa je Kč 60,-
 • Za dalšího psa v domácnosti je Kč 120,--
Poplatek můžete zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu vždy v pondělí od 8 do 18 hodin, nebo převodem na účet obce.

Poplatky jsou splatné do konce března 2012.

16.01.2012: Soutěž Malujeme zimu s MASkou
MAS Turnovsko vyhlašuje výtvarnou soutěž pro deti z regionu Malujeme zimu s MASkou. Výtvarná soutěž navazuje na minulé úspěšné ročníky a je určena všem dětem do 1o let. Porota vybere z došlých prací nejzajímavější obrázky, které budou oceněny věcnými cenami. Bližší info zde

16.01.2012: Divadelní představení v Rovensku
Město Rovensko pod Troskami vás srdečně zve divadelní představení  "ŠKOLA MALÉHO STROMU", které se koná v Rovensku pod Troskami  v sobotu dne 28. ledna 2012 od 18 hodin.  Je to divadelní představení vhodné jak pro děti, tak pro dospělé.  Délka představení je 1,5 hodiny bez pauzy. Vstupné dobrovolné.  Výtěžek ze vstupného bude věnován dětem z MŠ Rovensko p. Tr. 
Bližší informace www.rovensko.cz/kalendar.html

16.01.2012: PLES Spolku přátel tance v Kulturáčku
V sobotu 4. února 2012 se od 20 hodin koná ples. K tanci a poslechu hraje skupina BONUS z Mělníka. Bližší informace zde

21.12.2011: Vánoční zpívání u kapličky v Doubí
Všichni občané jsou srdečně zváni na vánoční zpívání na Štědrý den v Doubí u kapličky. Zpívání začíná ve 22 hodin cinkáním zvonečků.

05.12.2011: Schůze OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V pondělí 19.12.2011 se bude konat v Kulturáčku od 18 hodin schůze obecního zastupitelstva.
Na programu bude mimo jiné schválení rozpočtu na rok 2012 a 3. rozpočtové opatření v roce 2011.
Všichni občané jsou srdečně zváni.

21.11.2011: Mikulášská nadílka pro děti
V sobotu 3.12.2011 jste srdečně zváni od 15 hodin do Kulturáčku na MIKULÁŠSKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI. Pro malé i velké bude připraveno divadlo a poté přijde Mikuláš s doprovodem. Prosíme nahlašte účast svých dětí do konce listopadu na Obecním úřadě.

21.11.2011: Zasedání Mikroregionu Jizera
Ve čtvrtek 1.12.2011 se koná v Paceřicích veřejné zasedání Mikroregionu Jizera. Bližší v sekci úřední deska - 09 Mikroregion Jizera.

14.11.2011: Schůze OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V úterý 22.11.2011 se od 18 hodin koná v Kulturáčku schůze obecního zastupitelstva. Jste srdečně zváni.

07.11.2011: Přerušení dodávky elektřiny ve Čtveříně a Doubí - Betlém
Společnost ČEZ oznamuje, že v pátek 25.11.2011 bude přerušena dodávka elektřiny v lokalitě Čtveřín (celá obec) a Doubí - Betlém. Dodávka bude přerušena od 7:30 do 15:30 hod

16.10.2011: Polsko - Kudowa Zdrój
Obecní úřad pořádá v sobotu 5. listopadu 2011 zájezd do Polska - Kudowa Zdrój .
Odjezd
v 6,40 z Doubí z autobusové zastávky u potravin
v 6,45 ze Čtveřína od zvonice.

Odjezd zpět z Kudowa Zdrój dle dohody na místě, nejpozději ve 14 hodin.
Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadě ve Čtveříně - osobně, nebo na tel. 485 146 118 a 774 443 103.
Autobus zdarma.
V Kudowa Zdrój je možnost nákupů na místní tržnici nebo si individuálně můžete prohlédnout lázeňské město.

15.10.2011: Lampionový průvod 7. října 2011

14.10.2011: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu proběhne v naší obci v neděli 13. listopadu 2011.
v Doubí u obchodu od 10,15 do 10,25
ve Čtveříně u zastávky od 11,05 do 11,15.
Seznam odebíraných odpadů se můžete přečíst v sekci Úřední deska.

13.10.2011: Výva společnosti ČEZ
Společnost ČEZ žádá vlastníky a uživatele dotčených pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Bližší se dočtete v sekci Úřední deska.

13.10.2011: Falešný kominík !!!
I v našem okolí se pohybuje falešný kominík !!!

Neznámá osoba vystavuje neplatné doklady na revize a čištění komínů! Na tyto doklady dává kulaté razítko, které zní na jméno Jiří Klusák – kominictví !

Sice pan Jiří Klusák je podnikatel, který vlastní živnostenské oprávnění na řemeslnou živnost Kominictví, ale v této době má tuto živnost sankčně p o z a s t a v e n o u, a to do doby, dokud nesplní podmínky stanovené mu správním orgánem. To znamená, že tuto živnost zatím nesmí provozovat !!!

Tato osoba, která občanům vydává falešné potvrzení s kulatým razítkem se dopouští dvojitého podvodu !!!

Jednak používá kulaté razítko, na kterém je uveden podnikatel, který v této době živnost Kominictví nesmí provozovat, a dále vystavovaný dokument je neplatný, protože podnikatel Jiří Klusák sám nemůže provádět revize komínů, a tudíž ani nesmí vystavovat revizní zprávy !!!

Pokud se u vás takový podvodník objeví, okamžitě dejte vědět Policii ČR!

26.09.2011: Lampionový průvod
Obecní úřad Čtveřín zve všechny děti i dospělé na lampionový průvod.
Sraz s lampiony v pátek 7.října 2011 v 19,00 u zvonice ve Čtveříně nebo u kapličky v Doubí.
Odtud půjdou oba průvody ke Kulturáčku. U Kulturáčku bude venku připraveno krátké promítání pro děti.
Doporučujeme s sebou deku.
V případě nepříznivého počasí bude akce odložena.

05.09.2011: Schůze OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V pondělí 12.9.2011 se od 18 hodin koná v Kulturáčku schůze obecního zastupitelstva. Jste srdečně zváni.

05.09.2011: Vakcinace psů proti vzteklině
Ve středu 21.9.2011 bude v naší obci provedeno očkování psů starších 3 měsíců proti vzteklině.
Základní poplatek za očkování činí Kč 70,-
Chovatel je povinen vzít s sebou očkovací průkaz a dostavit se s psem opatřeným vodítkem a náhubkem ve stanovenou dobu k očkování
Očkování bude provedeno ve Čtveříně od 15,00 hod a v Doubí od 15,15 hod.

05.09.2011: Zájezd na Zahradu Čech do Litoměřic
Obecní úřad Lažany pořádá zájezd na ZAHRADU ČECH do Litoměřic ve středu 21. září 2011.
ODJEZD v 7,00 z Lažan, autobus zastaví ve Čtveříně u Obecního úřadu a u kapličky.
Závazné přihlášky do 16. září 2011 v Lažanech u pana Vitáka, ve Čtveříně u paní Preislerové.

30.08.2011: Posvícenská tancovačka
Jste srdečně zvání na povícenskou tancovačku v sobotu 3. září od 19,30 v Kulturáčku ve Čtveříně. K tanci a poslechu hraje DIAMANT.

29.08.2011: Tradiční doubské posvícení
V pátek 2.9., sobotu 3.9. a neděli 4.9.se od 11 hodin v Kulturáčku koná tradiční doubské posvícení. Čekají na vás jídla ze skopového masa a pivo Svijany. Jste srdečně zváni.

29.08.2011: Přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ oznamuje, že v pátek 2.9.2011 bude přerušena dodávka elektřiny v lokalitě Čtveřín a Doubí. Dodávka bude přerušena od 7:00 do 19:00 hod

11.08.2011: Uzavírka silnice v Radimovicích a na Sychrově
Upozorňujeme občany na úplnou uzavírku silnice č. III/2791 v obci Sychrov a Radimovice:

z důvodu pořádání 11. Skotských her, a to ve dnech 19.8.2011 od 17,00 hod do 20.8.2011 do 24,00 hod

z důvodu pořádání Sychrovské pouti, a to dne 3.9.2011 a 4.9.2011 od 6,00 hod do 18,00 hod

Objízdná trasa bude v obou případech vedena obousměrně po silnici III/2797, III/2799 a III/2794 přes obec Paceřice, Čtveřín, Pěnčín zpět na silnici III/2791.

Pozor na zvýšený provoz v naší obci !!!

10.08.2011: Omezení provozu Obecního úřadu 15.8.2011-26.8.2011
Od 15.8.2011 do 26.8.2011 bude uzavřena pokladna Obecního úřadu a nebudeme provádět ověřování podpisů a listin a vydávat výpisy z Czech Pointu.

02.08.2011: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 16.8.2011
Společnost ČEZ oznamuje, že v úterý 16.8.2011 bude přerušena dodávka elektřiny v lokalitě Doubí u Turnova - od obchodu směrem k Huse. Dodávka bude přerušena od 8:00 do 19:00 hod

15.07.2011: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 1.8.2011 a 4.8.2011
Společnost ČEZ oznamuje, že v pondělí 1.8.2011 ve čtvrtek 4.8.2011 bude přerušena dodávka elektřiny v lokalitě Doubí u Turnova - od nádraží směrem ke křižovatce u obecního úřadu. Dodávka bude přerušena od 7:30 do 18:00 hod. V Betlémě by dodávka elektřiny omezena být neměla.

15.07.2011: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 20.7.2011
Společnost ČEZ oznamuje, že ve středu 20.7.2011 bude přerušena dodávka elektřiny v lokalitě Doubí u Turnova - část, od trafostanice č. 824 ke Čtveřínu. Dodávka bude přerušena od 7:30 do 16:30 hod.

28.06.2011: Dovolená na Obecním úřadě
V týdnu od 4.7. 2011 do 8.7.2011 bude Obecní úřad z důvodu čerpání řádné dovolené uzavřen.

06.06.2011: Schůze OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
V úterý 14.6.2011 se koná v Kulturáčku od 19 hodin schůze obecního zastupitelstva. Všichni jsou srdečně zváni.

06.06.2011: Doručování poštovních zásilek v Doubí
Od 1.6.2011 doručují poštovní zásilky v části Doubí poštovní doručovatelky se Sychrova. Toto je jediná změna - směrovací číslo 463 45 zůstává v platnosti, stejně tak si svoje nedoručené zásilky musíte vyzvednout na poště v Pěnčíně.

05.06.2011: Festival Sedmihorské léto 2011
Pozvání na divadelní a hudební festivaly Sedmihorské léto 2011, II.ročník: v areálu společnosti Kinghouse a Motel Even.

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2011: DÍVČÍ VÁLKA
pátek 24. června 2011
– divadelní představení. Hrají: Miluše Bittnerová, Jindra Kriegel, Miroslav Šimůnek, Tomáš Krejčíŕ, Dominika Kadlčková, Václav Upír Krejčí, Petr Jablonský, Tereza Šefrnová. Vstupné na místě 230 Kč, v předprodeji 199 Kč, areál firmy Kinghouse (pořadatel akce) a motelu Even, začátek v 19.30 hodin Areál společnosti Kinghouse a Motel Even.

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2011 - KINGHOUSE DĚTEM A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
sobota 25. června 2011 (od 8.00 do 12.00 hodin)
- soutěže, hry pro děti, vystoupení divadélka Ale-Jo! - hudebně zábavný pořad pro děti, projížďky na koních, skákací hrad, trampolína, malování na chodníku, „Amerika“ – malé setkání majitelů historických vozidel. Vstup je zdarma.

SEDMIHORSKÉ LÉTO 2011: FOLK-ROCKOVÝ FESTIVAL.
sobota 25. června 2011
Vystoupí: AG Flek, Spirituál Kvintet, Žamboši, Načas, Marien, Zhasni, Fajnbeat, Petra Šany Šanclová a Koňaboj. Stejně jako minulý rok nebude chybět dětský koutek se spoustou atrakcí. Vstupné na místě 299 Kč, v předprodeji 250 Kč, děti do 140 cm zdarma. Začátek ve 14.00 hodin.

01.06.2011: Dopravní omezení v Přepeřích
Podle sdělení stavební firmy bude cca od poloviny června do poloviny července uzavřena komunikace Přepeře - Přepeře Potůček. Objízdná trasa pro osobní auta povede přes Turnov - Přepeřskou ulici. Objízdná trasa pro kamiony povede přes Čtveřín a Pěnčín do Příšovic a zpět do Přepeř. Proto upozorňujeme občany na zvýšený provoz kamionů ve Čtveříně.

01.06.2011: Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Společnost ČEZ oznamuje, že ve čtvrtek 16.6.2011 a v úterý 21.6.2011 bude přerušena dodávka elektřiny v lokalitě od obchodu podél silnice směrem k zastávce ČD, od zastávky ČD směrem k Huse, od zastávky ČD směr do Betléma až k čp. 4

26.05.2011: Dětský den v sobotu 4.6.2011
V sobotu 4. června se bude od 15 hodin konat dětský den na zahradě školy v Doubí.
Na programu budou soutěže, hry, projížďky na koních a tradičně skákací hrad. Všichni jsou srdečně zváni.

04.05.2011: Hasičská soutěž 21.5.2011

V sobotu 21.5.2011 se bude konat na zahradě školy hasičská soutěž u příležitosti 120. výročí založení hasičského sboru ve Čtveříně. K poslechu bude hrát dechová hudba Plechařinka.
V 11 bude odcházet průvod od hasičské zbrojnice ve Čtveříně. Začátek soutěží ve 12 hodin.
Občerstvení zajištěno - pečené prasátko, guláš, alko, nealko. Všichni jsou srdečně zváni.

04.05.2011: Vývoz popelnic od května do konce října
Vývoz všech popelnic (žlutá i červená známka) od května do konce října bude probíhat vždy v sudou středu, tzn.
květen - 4., 18.,
červen - 1., 15., 29.,
červenec - 13., 27.,
srpen - 10., 24.,
září - 7., 21.,
říjen 5., 19.,

26.04.2011: Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
V sobotu 18. června 2011 proběhne ambulantní sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
V Doubí u krámu od 10,15 do 10,25,
ve Čtveříně u autobusové zastávky od 11,05 do 11,15.
Přijímány budou následující druhy odpadů:
léky všeho druhu včetně mastí
televizory, ledničky, zářivky
domácí kapalné i tuhé chemikálie
zbytky starých barev, obaly od barev
všechny druhu akumulátorů
upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob přebírání odpadů:
1.)odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr
2.)občané předloží před předáním odpadu občanský průkaz, podle kterého bude zjištěna adresa.

03.01.2011: Poplatky za psa v roce 2011
Platba za psa je Kč 60,-
Za dalšího psa v domácnosti je Kč 120,-.
Poplatek je splatný do konce března 2011.

03.01.2011: Platba za odpady v roce 2011
Platba za odpady se v roce 2011 zůstává ve výši
Kč 400,-
za osobu (příp. chatu).
Poplatek můžete zaplatit v hotovosti v pokladně Obecního úřadu vždy v pondělí od 8 do 18 hodin v termínu do konce března, nebo převodem na účet obce.

02.06.2010: Oznámení POŠTY PĚNČÍN
S účinností od 1.6.2010 dochází k trvalé změně hodin pro veřejnost na poště v Pěnčíně.
Pošta bude otevřena pondělí - pátek
8,00-11,15 a 13,00 - 16,30

19.04.2010: Smlouva s Technickými službami Turnov
S platností od 1.4.2010 má Obec Čtveřín sepsanou smlouvu s Technickými službami Turnov, týkající se odpadů.

Občané naší obce mohou vozit svůj odpad (dle seznamu na úřední desce) na sběrný dvůr na Vesecku. Ve váhovně při vstupu do arálu je nutné předložit občanský průkaz.

Provozní doba Sběrného dvora je
březen - říjen po - pá 8.00 - 17.00, so 8.00 - 13.00
listopad - únor po - pá 8.00 - 16.00, so 8.00 - 12.00

01.04.2010: Změna vývozu popelnic
Dle sdělení Severočeských komunálních služeb bude probíhat vývoz popelnic se žlutou známkou v roce 2010 každou sudou středu.
Od začátku května do konce října budou všechny popelnice - s červenou i žlutou známkou - vyváženy pouze každou sudou středu

01.07.2009: Ověřování podpisů a listin
Na Obecním úřadě provádíme vidimaci a legalizaci - ověřování podpisů a listin.
K ověření podpisu je třeba platný občanský průkaz.
Ověření jednoho podpisu stojí Kč 30,-.
Ověření jedné strany listiny stojí Kč 30,-.

01.07.2009: Czech Point
Na Obecním úřadě můžete získat ověřené výstupy z informačního systému Czech Point.
Například:
výpis z Katastru nemovitostí (jedna strana za Kč 100,- další za Kč 50,-). Pro výpis z Katastru nemovitostí je třeba znát přesně číslo Listu vlastnictví.
výpis z bodového hodnocení řidiče (Kč 30,-)
výpis z Rejstříku trestů (Kč 50,-)

Znak obce

Znak obce

Kontakt

Obecní úřad Čtveřín
Čtveřín 95
463 45 Pěnčín
telefon:
485 146 118
a 482 757 094
e-mail:
obec@ctverin-doubi.cz
Datová schránka:
32ybu5x
IČO: 00672092
Číslo účtu:
126 346 7379 / 0800

Náhodný obrázek
x - 1
x
zobrazení: 284
známka: 0
Návštěvnost

Čtveřín - obecní úřad - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl